DPH v praxi

Vydanie 5/2020 Ročník 2020 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

5/2020

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

DPH v praxi

od 96.00 Eur

Objednať

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už piate tohtoročné číslo obsahuje zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame dokončenie článku o reťazových transakciách v roku 2020, ktorý je zameraný na vysvetlenie, ako ovplyvňujú nové pravidlá posudzovania reťazových transakcií závery rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie.

Májová rubrika „Z praxe“ obsahuje dva zaujímavé články. Prvý z nich je venovaný problematike zrušenia registrácie pre DPH, v ktorom sa jeho autorka zamerala na vysvetlenie, za akých podmienok možno registráciu zrušiť, ale aj na daňové povinnosti s ňou súvisiace. Článok je doplnený aj príkladmi. Druhý článok v tejto rubrike sa zaoberá činnosťami vo verejnom záujme, ktoré sú oslobodené od dane.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie k predbežnej otázke týkajúcej sa nadobudnutia práva nakladať s tovarom ako vlastník pri reťazových obchodoch.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia