Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 5/2020

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
5/2020

Zrušenie registrácie platiteľa DPH a s tým súvisiace povinnosti

Ing. Anna Danková

Zrušenie registrácie platiteľa DPH upravuje ustanovenie § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V článku sa dozviete, ako možno zrušiť registráciu pre DPH a s akým...

Činnosti vo verejnom záujme oslobodené od DPH

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Podľa smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“) sú určité činnosti verejného záujmu – uvedené v článku 132, resp. v § 28 až § 35 zákona č. 2...

Dodatočné daňové priznanie k DPH

Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s ručením obmedzeným, mesačný platiteľ DPH, fakturuje služby do zahraničia, v dôsledku čoho má každý mesiac nadmerný odpočet DPH. Za mesiac november 2019 mala spoločnosť nárok na odpočet...

Obsah vydania

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už piate tohtoročné číslo obsahuje zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame dokončenie článku o reťazových transakciách v roku 2020, ktorý je zameraný na vysvetlenie, ako ovplyvňujú nové pravidlá posudzovania reťazových transakcií závery rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie.

Májová rubrika „Z praxe“ obsahuje dva zaujímavé články. Prvý z nich je venovaný problematike zrušenia registrácie pre DPH, v ktorom sa jeho autorka zamerala na vysvetlenie, za akých podmienok možno registráciu zrušiť, ale aj na daňové povinnosti s ňou súvisiace. Článok je doplnený aj príkladmi. Druhý článok v tejto rubrike sa zaoberá činnosťami vo verejnom záujme, ktoré sú oslobodené od dane.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie k predbežnej otázke týkajúcej sa nadobudnutia práva nakladať s tovarom ako vlastník pri reťazových obchodoch.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.