Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 2/2017

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
2/2017

Vzdelávacie podujatia, semináre, konferencie, kurzy, školenia a ich cezhraničné zdaňovanie

Ing. Peter Furmaník

Postup zdaňovania cezhraničných obchodov v rámci EÚ závisí od viacerých pravidiel – z nich snáď najdôležitejšie je tzv. miesto dodania. Miesto dodania je dôležité pre správne uplatnenie dane z prid...

Povinnosti platiteľa pri dodaní tovaru do iného členského štátu

Ing. Dušan Dobšovič

Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu je vždy spojené s prepravou tovaru. Miesto dodania tovaru sa teda určí podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodno...

Oneskorene doručená faktúra z iného členského štátu

Ing. Dušan Dobšovič

Slovenská s. r. o. (platiteľ dane) dostala oneskorene v roku 2016 faktúru za službu (klasická služba, dodanie podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH) od svojho českého dodávateľa (platiteľa dane v Česku). ...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s februárovým číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o pochybeniach pri odpočítavaní DPH. Autorka v ňom analyzuje prípady z praxe, v ktorých došlo k nesprávnemu postupu pri odpočítaní DPH. V článku je okrem popisu skutkového stavu uvedený aj právny stav, na základe ktorého bol ten-ktorý prípad posudzovaný správcom dane.

Článok o uplatňovaní základných a osobitných pravidiel v súvislosti s určením miesta dodania vzdelávacích služieb prinášame v rubrike „Z praxe“. Autor v ňom na príkladoch rozoberá najbežnejšie prípady cezhraničného zdaňovania tohto druhu služieb. Druhý článok v tejto rubrike je venovaný povinnostiam platiteľa dane, ktorý dodáva tovar do iného členského štátu.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame rozsudok Súdneho dvora EÚ týkajúci sa uplatňovania osobitnej úpravy zdaňovania prirážky pri predaji použitých náhradných dielov.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.