Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Február 2022

Užitočné informácie k daňovému priznaniu k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2021

Kategória: Z praxe

Daňovým priznaním (ďalej len „DP“) daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Podanie DP k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka (§ 15 zákona č. 563/2009 Z. z.), pokiaľ zo zákona nevyplýv...

Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Od dane z príjmov sú oslobodené v plnej výške príjmy z prevodu (predaja) cenných papierov nadobudnuté do 31.12.2003, za predpokladu, že daňovník o cenných papieroch neúčtoval ako o obchodnom majetku.

Ručenie za daň na prelome rokov 2021 až 2022 v súvislosti s nezverejneným bankovým účtom

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Uplatňuje sa inštitút ručenia za daň na základe právnej domnienky podľa ustanovenia § 69 ods. 14 písm. c)  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) aj na faktúry za dodávky tovarov uskutočnené v roku ...

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eur

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: Pracovné právo

Príjmom zamestnanca je okrem peňažného plnenia aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom, napr. poskytnutie pôžičky s úrokom nižším alebo žiadnym, uzatvorenie a uhradenie poistnej sumy životnej poistky, zaplatenie nájomného za zamestnanca, p...

Daňové výdavky po zaplatení vs dodanenie záväzkov vs odpis záväzku: nezamotaj sa!

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Peter Furmaník

V podstate každú eseročku – aj tie “mini” – čaká v súvislosti s korektným účtovno-daňovým ukončovaním roka slušne dlhý checklist pravidiel, v ktorých sa ľahko zamotá aj pán expert. Okrem iného ako rozlíšiť daňové výdavky, ktoré sú uznateľné až po ...

Vyradenie účtovných dokladov a ich skartácia

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Eva Gášpárová

Právnická osoba (spoločnosť s r. o.) podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia bola založená v roku 2010. Od tohto roku archivuje všetky účtovné doklady – (faktúry, bankové výpisy, účtovné uzávierky a pod.) Ktoré roky účtovných dokladov môž...

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Veterinárny lekár, ktorý prax vykonáva ako slobodné povolanie dosiahol obrat pre povinnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Spadajú tieto príjmy do služieb zdravotnej starostlivosti podľa § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani...

Pracovná pohotovosť

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Jana Sapáková Zdroj: Pracovné právo

V dnešnej dobe môžeme pozorovať pri mieste výkonu práce smerovanie k výkonu práce z domu, či už formou domáckej práce alebo „home officu“. Stále však existuje mnoho pracovných pozícií, kde je nevyhnutná práca na pracovisku a kde sú nevyhnutné zása...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.