Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Február 2022

Užitočné informácie k daňovému priznaniu k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2021

Kategória: Z praxe

Daňovým priznaním (ďalej len „DP“) daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Podanie DP k dani z príjmov je zákonnou povinnosťou každého daňovníka (§ 15 zákona č. 563/2009 Z. z.), pokiaľ zo zákona nevyplýv...

Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Od dane z príjmov sú oslobodené v plnej výške príjmy z prevodu (predaja) cenných papierov nadobudnuté do 31.12.2003, za predpokladu, že daňovník o cenných papieroch neúčtoval ako o obchodnom majetku.

Ručenie za daň na prelome rokov 2021 až 2022 v súvislosti s nezverejneným bankovým účtom

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Uplatňuje sa inštitút ručenia za daň na základe právnej domnienky podľa ustanovenia § 69 ods. 14 písm. c)  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) aj na faktúry za dodávky tovarov uskutočnené v roku ...

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eur

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: Pracovné právo

Príjmom zamestnanca je okrem peňažného plnenia aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom, napr. poskytnutie pôžičky s úrokom nižším alebo žiadnym, uzatvorenie a uhradenie poistnej sumy životnej poistky, zaplatenie nájomného za zamestnanca, p...

Daňové výdavky po zaplatení vs dodanenie záväzkov vs odpis záväzku: nezamotaj sa!

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Peter Furmaník

V podstate každú eseročku – aj tie “mini” – čaká v súvislosti s korektným účtovno-daňovým ukončovaním roka slušne dlhý checklist pravidiel, v ktorých sa ľahko zamotá aj pán expert. Okrem iného ako rozlíšiť daňové výdavky, ktoré sú uznateľné až po ...

Vyradenie účtovných dokladov a ich skartácia

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Eva Gášpárová

Právnická osoba (spoločnosť s r. o.) podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia bola založená v roku 2010. Od tohto roku archivuje všetky účtovné doklady – (faktúry, bankové výpisy, účtovné uzávierky a pod.) Ktoré roky účtovných dokladov môž...

Oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Veterinárny lekár, ktorý prax vykonáva ako slobodné povolanie dosiahol obrat pre povinnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Spadajú tieto príjmy do služieb zdravotnej starostlivosti podľa § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani...

Pracovná pohotovosť

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Jana Sapáková Zdroj: Pracovné právo

V dnešnej dobe môžeme pozorovať pri mieste výkonu práce smerovanie k výkonu práce z domu, či už formou domáckej práce alebo „home officu“. Stále však existuje mnoho pracovných pozícií, kde je nevyhnutná práca na pracovisku a kde sú nevyhnutné zása...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

V roku 2023 pribudne pre zamestnávateľov a občanov novinka – dohoda...

Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2023 sa do praxe zavádza nová dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude v Sociálnej poisťovni od začiatku právneho vzťahu poistený súčasne na tri druhy poistenia: nemocensky, dôchodkovo a  v nezamestnanosti a to bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem. Do Sociálnej poisťovne ho prihlási jeho zamestnávateľ. Novinka prináša zmenu aj pre zamestnávateľa pri prihlasovaní takéhoto dohodára a tiež pri platení poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.