Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Kedy uplatniť 15% alebo 21% sadzbu dane z príjmov právnických osôb?

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Peter Horniaček Zdroj: sféra, a. s.

Vymedzenie úhrnu zdaniteľných príjmov na účely vyplnenia r. 560 v daňovom priznaní právnických osôb a určenia sadzby dane z príjmov

Pri vyplnení riadku 560 sa vychádza z tabuľky C1 (riadok 6) alebo tabuľky C2 (riadok 6) alebo tabuľky F (riadok 1), alebo tabuľky G1 (riadok 1) upraveného o položky vzťahujúce sa k výnosom z tabuľky G3 (riadok 2 a 3) alebo tabuľky G2 (riadok 1) alebo tabuľky H (riadok 1 a riadok 2 až 10 stĺpca 1).

Zdaniteľný príjem je vymedzený v § 2 písm. h) ZDP, ktorým sa rozumie príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa ZDP ani medzinárodnej zmluvy.

V súvislosti s vymedzením zdaniteľného príjmu vznikajú viaceré otázky, ktoré príjmy/výnosy sa za príslušné zdaňovacie obdobie posudzujú ako zdaniteľné príjmy/výnosy na účely 15 % sadzby dane predovšetkým u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „PÚ“) pri vypĺňaní riadku 560 tlačiva daňového priznania právnických osôb.

Z uvedeného dôvodu, ako aj vzhľadom na to, že sadzba dane sa uplatňuje na zdaniteľné príjmy vstupujúce do základu dane v príslušnom zdaňovacom období, uvádzame nasledovný okruh

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).