Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Články

Vláda SR schválila balík opatrení, ktoré sa týkajú aj účtovníctva a daní

Kategória: Z praxe

Dňa 24. júna 2020 schválila Vláda SR balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Nižšie Vám prinášame krátky súhrn vybraných zmien súvisiacich s účtovnou a daňovou legislatívou. Vládou navrhované zmeny budú ďalej predmetom rokovaní v parlamente. O návrhu by mal v skrátenom legislatívno

Články

Dočasnú ochranu využíva 196 firiem

Kategória: Z praxe

V júli bola dočasná ochrana schválená 43 podnikateľským subjektom Najväčšiu skupinu pod dočasnou ochranou tvoria firmy z oblasti veľkoobchodu a maloobchodu a opravy motorových vozidiel a motocyklov Najviac firiem s dočasnou ochranou sídli v Bratislavskom kraji

Články

V júli zbankrotovalo 829 občanov Slovenska

Kategória: Z praxe

Najviac dlžníkov zbankrotovalo v Nitrianskom kraji - 143, najmenej v Žilinskom kraji - 58 Od roku 2006 súdy oddlžili viac ako 45 000 obyvateľov Slovenska

Články

Prenesenie daňovej povinnosti

Kategória: Z praxe

Česká spoločnosť registrovaná pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") v Českej republike aj na Slovensku (podľa § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnty v z. n. p. - ďalej len "zákon o DPH") dodala slovenskému platiteľovi DPH registrovanému podľa § 4 tovar. Na faktúre je vyčíslená

Články

Menej administratívy pre zamestnávateľov, rovnaké podmienky pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov

Kategória: Z praxe zdroj: NIP

Jedným z viac ako sta vládnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže bolo zrušenie niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov, napríklad vypracovanie politiky BOZP. Prax z uplynulých dní však ukazuje, že niektorí zamestnávatelia si toto opatrenie vysvetlili nesprávne.

Články

Vzor pokladničného dokladu už nie je povinné vyobrazovať na predajni

Kategória: Z praxe

Od konca júla už podniaktelia nemajú povinnosť na predajnom mieste, v rámci ktorého používajú pokladnicu eKasa, sprístupniť vzor pokladničného dokladu.

Články

Termín na podanie DP ešte neuplynul

Kategória: Z praxe

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 máte ešte stále čas podať a daň zaplatiť.

Články

Ako zlepší takzvané „Lex Korona“ podnikateľské prostredie na Slovensku?

Kategória: Z praxe zdroj: Accace

Koncom júna Národná rada Slovenskej republiky schválila rozsiahly návrh zmien a doplnení niektorých zákonov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú mnohých oblastí podnikateľského života. Takzvaná „Lex Korona“ v konečnom dôsledku predstavuje zjednodušenie mnohých povinností,

Články

Ministerstvo financií SR pripravuje návrh zákona o kolektívnom investovaní

Kategória: Z praxe zdroj: TASR

Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje návrh zákona o kolektívnom investovaní.

Články

Podiel zo zaplatenej dane môžete stále darovať

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

Darovať podiel zo zaplatenej dane je stále možné. Daňové úrady v zákonom stanovených lehotách spracúvajú vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane podaných zamestnancami či daňovníkmi v daňových priznaniach. Na účet nadácií, neziskových organizácií a občianskych združení poukázali darcovia už v

Články

Daňové priznanie bude treba podať k 31. októbru

Kategória: Z praxe zdroj: TASR

Daňové priznanie bude treba podať k 31. októbru tohto roka. 

Články

Účtovanie osobných ochranných pracovných pomôcok

Kategória: Z praxe

Ak zamestnanec musí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo počas vyhláseného núdzového stavu vykonávať prácu na pracovisku, zamestnávateľ je povinný prijať všetky opatrenia na zaistenie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov na pracovisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečn

Články

Súdne poplatky hradené advokátom v mene a na účet klienta

Kategória: Z praxe

Úhrada súdnych poplatkov advokátom v mene a na účet klienta a vstup týchto súdnych poplatkov do základu dane advokáta. Podľa stanoviska Finančného riaditeľstva SR  v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v z. n. p. má advokát  nárok na ná

Články

Skončenie pracovného pomeru počas núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti

Kategória: Z praxe

Môže byť skončený pracovný pomer zo strany zamestnanca (zdravotníckeho pracovníka) poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti ako aj zo strany zamestnávateľa (nemocnice) v čase vyhláseného núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti zdravotníckym pracovníkom? 

Články

Nové pravidlá DPH pre e-shopy

Kategória: Z praxe

Od 1. januára 2021 sa pripravujú rozsiahle zmeny pre DPH. Časť novely zákona o DPH, ktorá významne upraví pravidlá pre e-shopy a zásielkový predaj má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2021. Navrhovaná novela implementuje európsku legislatívu v oblasti zásielkového predaja a pri poskytovaní služieb na diaľ

Články

Pod dočasnou ochranou 225 spoločností

Kategória: Z praxe

V auguste bola dočasná ochrana schválená 31 podnikateľským subjektom, najmenej v jednom mesiaci. V porovnaní s májom 2020 je záujem o túto formu štátnej pomoci iba tretinový.

Články

Pozornosť budeme venovať aj salónom krásy

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

Finančná správa vyhodnotila augustovú akciu „Turista“, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladnici, a teda vydávanie pokladničných dokladov na turisticky zaujímavých miestach. Vzhľadom na vysoké percento zistených porušení bude finančná správa v takýchto kontro

Články

Nehnuteľnosť vyradená z obchodného majetku

Kategória: Z praxe

Daňovník – fyzická osoba vlastní byt 10 rokov, ktorý využíva na prenájom (§ 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – ďalej len „ZDP“). Túto nehnuteľnosť má zaradenú v obchodnom majetku. Keďže bola nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku, bez ohľadu na to, ako dlho je daňovní

Články

Určenie metódy transferového oceňovania

Kategória: Z praxe

Slovenská s. r. o. (dcérska spoločnosť Maďarskej spoločnosti) dováža tovar z Číny, ktorú preclieva na Slovensku (platí clo z dovozu a DPH), takže znáša všetky obstarávacie náklady k tovaru. Následne predáva tento tovar v nezmenenej podobe svojmu jedinému spoločníkovi – maďarskej firme, ktorý predáva

Články

Oboznamovacie a informačné povinnosti zamestnávateľa v BOZP

Kategória: Z praxe

Všeobecne možno konštatovať, že v pracovnom práve princíp oboznamovania a informovania zamestnanca zo strany zamestnávateľa bez ohľadu nato, či ide o oblasť BOZP alebo inú oblasť, je ten istý.