Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Články

Štátna dotácia pre podnikateľov na úhradu nájomného

Kategória: Z praxe zdroj: Zdroj: accace

Parlament 9. júna 2020 schválil novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorej zámerom je zmiernenie negatívnych dopadov obmedzení súvisiacich s opatreniami proti pandémii choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty v Slovenskej republike.

Články

Mzdové veličiny od roku 2020

Kategória: Mzdy a odvody zdroj: Zdroj: Accace

Prinášame vám prehľad povinností zamestnávateľa a mzdových veličinách platných od roku 2020. Prečítajte si dôležité informácie týkajúce sa minimálnej mzdy, mzdových zvýhodnení, daňových bonusov, odvodov a iné.

Články

Rýchla pomoc pre malé aj veľké firmy v podobe spätného uplatnenia daňovej straty

Kategória: Z praxe

V Českej republike prijala vláda na pomoc podnikateľom v rámci proti-krízového balíka nové opatrenie, tzv. loss carryback, známe najmä v zahraničí (Nemecko, Francúzsko, Kanada). Podstatou tohto inštitútu je možnosť spätného uplatnenia daňovej straty.

Články

Nové pravidlá ochrany spotrebiteľa v e-commerce

Kategória: Z praxe

Začiatkom roka vstúpila do platnosti Smernica EÚ 2019/2161, ktorá modernizuje a zvyšuje úroveň pravidiel ochrany spotrebiteľa v EÚ a má za cieľ zabezpečiť ich súlad s digitálnym vývojom. Smernica prináša množstvo nových povinností najmä pre oblasť e-commerce.

Články

Zvýšenie životného minima od 1. júla 2020 na Slovensku

Kategória: Z praxe

Životné minimum je limit, ktorý určuje minimálne obživy na Slovensku. Ak fyzická osoba klesne pod tento limit, nastane stav núdze. Zmena životného minima na Slovensku v tomto roku nastala v stredu 1. júla 2020 a jej výška sa zvýšila o 5,13 EUR.

Články

Usmernenie č. 24/DZPaU/2020/MU k zdaňovacím obdobiam daňovníka pri jeho zrušení a zániku a k súvisiacim úpravám

Kategória: Z praxe zdroj: Zdroj: FR SR

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri určovaní zdaňovacích období daňovníkov, ktorí sú právnickými osobami, v nadväznosti na legislatívne úpravy zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zá

Články

Bitcoin sa prvýkrát od začiatku júna opäť dostal nad 10.000 USD

Kategória: Z praxe zdroj: TASR

Cena bitcoinu sa v pondelok dostala nad hranicu 10.000 USD (8614,75 eura) prvýkrát od začiatku júna, po relatívne miernom kolísaní v poslednom čase.

Články

EK chce uvoľniť pravidlá, aby firmy mohli ľahšie získať kapitál na trhoch

Kategória: Z praxe zdroj: TASR

Európska komisia (EK) chce uvoľniť niektoré pravidlá, aby firmy mohli ľahšie získavať čerstvý kapitál na trhoch.

Články

Otvorené bankovníctvo: strategické partnerstvo spoločností CRIF a SIA nielen v Taliansku, ale aj v celej Európe

Kategória: Z praxe

Vďaka tejto dohode budú obidve spoločnosti ponúkať inovatívne služby, ktorých cieľom je urýchliť proces digitálnej transformácie bánk, obchodných korporácií a finančných technologických firiem súvisiaci s inováciami, ktoré na trh priniesla smernica PSD2.

Články

Ako zlepší podnikateľské prostredie tzv. kilečko?

Kategória: Z praxe

Národná rada Slovenskej republiky koncom júna schválila rozsiahly návrh novelizácií viacerých zákonov z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktoré zasahujú viacero oblastí podnikateľského života. Tzv. „podnikateľské kilečko“, ako sa táto veľká novela prezýva, v konečnom dôsledku predstavuje zjednodu

Články

Vláda SR schválila balík opatrení, ktoré sa týkajú aj účtovníctva a daní

Kategória: Z praxe

Dňa 24. júna 2020 schválila Vláda SR balíček 114 opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Nižšie Vám prinášame krátky súhrn vybraných zmien súvisiacich s účtovnou a daňovou legislatívou. Vládou navrhované zmeny budú ďalej predmetom rokovaní v parlamente. O návrhu by mal v skrátenom legislatívno

Články

Dočasnú ochranu využíva 196 firiem

Kategória: Z praxe

V júli bola dočasná ochrana schválená 43 podnikateľským subjektom Najväčšiu skupinu pod dočasnou ochranou tvoria firmy z oblasti veľkoobchodu a maloobchodu a opravy motorových vozidiel a motocyklov Najviac firiem s dočasnou ochranou sídli v Bratislavskom kraji

Články

V júli zbankrotovalo 829 občanov Slovenska

Kategória: Z praxe

Najviac dlžníkov zbankrotovalo v Nitrianskom kraji - 143, najmenej v Žilinskom kraji - 58 Od roku 2006 súdy oddlžili viac ako 45 000 obyvateľov Slovenska

Články

Prenesenie daňovej povinnosti

Kategória: Z praxe

Česká spoločnosť registrovaná pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") v Českej republike aj na Slovensku (podľa § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnty v z. n. p. - ďalej len "zákon o DPH") dodala slovenskému platiteľovi DPH registrovanému podľa § 4 tovar. Na faktúre je vyčíslená

Články

Menej administratívy pre zamestnávateľov, rovnaké podmienky pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov

Kategória: Z praxe zdroj: NIP

Jedným z viac ako sta vládnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže bolo zrušenie niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov, napríklad vypracovanie politiky BOZP. Prax z uplynulých dní však ukazuje, že niektorí zamestnávatelia si toto opatrenie vysvetlili nesprávne.

Články

Vzor pokladničného dokladu už nie je povinné vyobrazovať na predajni

Kategória: Z praxe

Od konca júla už podniaktelia nemajú povinnosť na predajnom mieste, v rámci ktorého používajú pokladnicu eKasa, sprístupniť vzor pokladničného dokladu.

Články

Termín na podanie DP ešte neuplynul

Kategória: Z praxe

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 máte ešte stále čas podať a daň zaplatiť.

Články

Ako zlepší takzvané „Lex Korona“ podnikateľské prostredie na Slovensku?

Kategória: Z praxe zdroj: Accace

Koncom júna Národná rada Slovenskej republiky schválila rozsiahly návrh zmien a doplnení niektorých zákonov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú mnohých oblastí podnikateľského života. Takzvaná „Lex Korona“ v konečnom dôsledku predstavuje zjednodušenie mnohých povinností,

Články

Ministerstvo financií SR pripravuje návrh zákona o kolektívnom investovaní

Kategória: Z praxe zdroj: TASR

Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje návrh zákona o kolektívnom investovaní.

Články

Podiel zo zaplatenej dane môžete stále darovať

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

Darovať podiel zo zaplatenej dane je stále možné. Daňové úrady v zákonom stanovených lehotách spracúvajú vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane podaných zamestnancami či daňovníkmi v daňových priznaniach. Na účet nadácií, neziskových organizácií a občianskych združení poukázali darcovia už v