Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Články

Stravné a kilometrovné od 1. septembra 2022

Kategória: Z praxe zdroj: sféra, a. s.

S účinnosťou od 1. septembra 2022 sa na základe opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 Z. z. a 282/2022 Z. z. menia sumy stravného a základné náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Články

Výber najčastejších otázok a odpovedí

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

Pripravili sme pre vás výber najčastejších otázok a vypracovaných odpovedí na ne, ktoré boli uverenené na portáli finančnej správy.

Články

Od 1. januára 2023 sa zvyšuje minimálna mzda na 700 €

Kategória: Z praxe zdroj: Accace

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovilo vyššiu minimálnu mzdu na rok 2023. Došlo k jej mesačnému zvýšeniu o 54 € pre jednotlivé stupne náročnosti práce oproti minulému roku.

Články

Účtovanie drobného hmotného a dlhodobého majetku

Kategória: Z praxe

Škola zakúpila interaktívny panel so zárukou ako drobný hmotný majetok (cena panela bola pod 1 700 €). Občianske združenie by škole chcelo darovať peniaze viazané na kúpu držiaka na stenu a stojana, ktoré by škola k tomuto panelu využívala (držiak aj stojan sa však neviažu iba na tento druh panelu,

Články

Čo vás najviac zaujíma

Kategória: Z praxe zdroj: FR SR

Vyberáme pre vás najčastejšie otázky a odpovede z oblasti dane z príjmov, správy daní, dane z pridanej hodnoty alebo účtovníctva.

Články

Zmeny v Zákonníku práce od októbra 2022

Kategória: Z praxe

Príspevok informuje o aktuálne pripravovaných, resp. schvaľovaných zmenách Zákonníka práce vyplývajúcich z transpozície prijatých smerníc EÚ. V súčasnosti prebieha schvaľovanie novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), ktorá by mala byť účinná od 1. okt

Články

Prehľad povinností pre e-shopy na Slovensku

Kategória: Z praxe zdroj: Accace

Rýchlo sa rozvíjajúca oblasť elektronického obchodu je regulovaná právnymi predpismi Európskej únie a legislatívou jednotlivých členských štátov, vrátane Slovenska. Ak si teda chcete otvoriť e-shop, mali by ste si overiť vaše zákonné povinnosti a vyhnúť sa tak prípadným pokutám. Pozor, od 1. júla 20

Články

Zaradiť alebo nezaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku?

Kategória: Z praxe

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá podniká v Slovenskej republike, kúpila spolu s manželom predajný stánok, v ktorom chce prevádzkovať svoju SZČ a zvyšný priestor v stánku prenajímať. Predajný stánok kúpili ako manželia, spoluvlastnícky podiel 1 / 1. Musí SZČO, ktorá má pridelené IČO, DI

Články

Neprehliadnite pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov

Kategória: Z praxe zdroj: KPMG

V NRSR bola počas septembrovej schôdze v prvom čítaní prerokovaná novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku, ktorá prináša viaceré významné zmeny predovšetkým v oblasti transferového oceňovania. V rámci povinnej implementácie smernice ATAD tiež zavádza nové pravidlo o obmedzení úrokových ná

Články

Práva a povinnosti zástupcov zamestnávateľa

Kategória: Z praxe

Aktívne zapájanie zamestnancov do riešenia úloh bezpečnosti a ochrany zdravia je jedným zo základných princípov prístupu, ktorý je právne zakotvený v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá

Články

Štátna dotácia pre podnikateľov na úhradu nájomného

Kategória: Z praxe zdroj: Zdroj: accace

Parlament 9. júna 2020 schválil novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorej zámerom je zmiernenie negatívnych dopadov obmedzení súvisiacich s opatreniami proti pandémii choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty v Slovenskej republike.

Články

Mzdové veličiny od roku 2020

Kategória: Mzdy a odvody zdroj: Zdroj: Accace

Prinášame vám prehľad povinností zamestnávateľa a mzdových veličinách platných od roku 2020. Prečítajte si dôležité informácie týkajúce sa minimálnej mzdy, mzdových zvýhodnení, daňových bonusov, odvodov a iné.

Články

Rýchla pomoc pre malé aj veľké firmy v podobe spätného uplatnenia daňovej straty

Kategória: Z praxe

V Českej republike prijala vláda na pomoc podnikateľom v rámci proti-krízového balíka nové opatrenie, tzv. loss carryback, známe najmä v zahraničí (Nemecko, Francúzsko, Kanada). Podstatou tohto inštitútu je možnosť spätného uplatnenia daňovej straty.

Články

Nové pravidlá ochrany spotrebiteľa v e-commerce

Kategória: Z praxe

Začiatkom roka vstúpila do platnosti Smernica EÚ 2019/2161, ktorá modernizuje a zvyšuje úroveň pravidiel ochrany spotrebiteľa v EÚ a má za cieľ zabezpečiť ich súlad s digitálnym vývojom. Smernica prináša množstvo nových povinností najmä pre oblasť e-commerce.

Články

Zvýšenie životného minima od 1. júla 2020 na Slovensku

Kategória: Z praxe

Životné minimum je limit, ktorý určuje minimálne obživy na Slovensku. Ak fyzická osoba klesne pod tento limit, nastane stav núdze. Zmena životného minima na Slovensku v tomto roku nastala v stredu 1. júla 2020 a jej výška sa zvýšila o 5,13 EUR.

Články

Usmernenie č. 24/DZPaU/2020/MU k zdaňovacím obdobiam daňovníka pri jeho zrušení a zániku a k súvisiacim úpravám

Kategória: Z praxe zdroj: Zdroj: FR SR

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri určovaní zdaňovacích období daňovníkov, ktorí sú právnickými osobami, v nadväznosti na legislatívne úpravy zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zá

Články

Bitcoin sa prvýkrát od začiatku júna opäť dostal nad 10.000 USD

Kategória: Z praxe zdroj: TASR

Cena bitcoinu sa v pondelok dostala nad hranicu 10.000 USD (8614,75 eura) prvýkrát od začiatku júna, po relatívne miernom kolísaní v poslednom čase.

Články

EK chce uvoľniť pravidlá, aby firmy mohli ľahšie získať kapitál na trhoch

Kategória: Z praxe zdroj: TASR

Európska komisia (EK) chce uvoľniť niektoré pravidlá, aby firmy mohli ľahšie získavať čerstvý kapitál na trhoch.

Články

Otvorené bankovníctvo: strategické partnerstvo spoločností CRIF a SIA nielen v Taliansku, ale aj v celej Európe

Kategória: Z praxe

Vďaka tejto dohode budú obidve spoločnosti ponúkať inovatívne služby, ktorých cieľom je urýchliť proces digitálnej transformácie bánk, obchodných korporácií a finančných technologických firiem súvisiaci s inováciami, ktoré na trh priniesla smernica PSD2.

Články

Ako zlepší podnikateľské prostredie tzv. kilečko?

Kategória: Z praxe

Národná rada Slovenskej republiky koncom júna schválila rozsiahly návrh novelizácií viacerých zákonov z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktoré zasahujú viacero oblastí podnikateľského života. Tzv. „podnikateľské kilečko“, ako sa táto veľká novela prezýva, v konečnom dôsledku predstavuje zjednodu