Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zmena hľadiska na spätný lízing a zmluvné pokuty z hľadiska DPH

Kategória: Z praxe Zdroj: Accace,Michaela Salayová, Senior Tax Manager

V kontexte rozsudkov ESD FR SR jednoznačne konštatuje, že nazeranie na niektoré transakcie z hľadiska DPH je potrebné zjednotiť, aby v praxi nedochádzalo k odlišnému daňovému zaobchádzaniu charakterovo podobných transakcií. K zverejneniu jednoznačnej informácie dochádza v oblasti spätného lízingu a poplatkov, ktoré majú charakter pokút, poplatkov za predčasné ukončenie zmluvy a pod.

Spätný lízing

Aktuálna prax v oblasti dane z pridanej hodnoty v SR pri transakciách, akými je klasický spätný leasing znamená dve samostatné DPH transakcie. Prvou je:

  • dodanie tovaru (predmetu leasingu) nájomcom pre leasingovú spoločnosť a
  • druhou je zväčša dodanie služby.

Vychádzajúc z judikatúry ESD, predovšetkým v zmysle rozsudku C-201/18 Mydibel SA je potrebné od 1.1.2024 na účely daňového zaobchádzania z hadiska zákona o DPH nazerať na vybrané transakcie, ktoré zakladá zmluva o predaji a spätnom prenájme (tzv. spätný lízing), ako na finančné transakcie oslobodené od DPH podľa § 39 zákona o DPH.

Takýto výklad sa bude aplikovať v prípade, ak dochádza k prevodu vlastníckeho práva k hmotnému majetku (predmet financovania) z budúceho nájomcu na budúceho prenajímateľa, pričom ale predmet financovania zostáva v dispozícii nájomcu, ktorý naďalej disponuje väčšinou výhod a rizík vlastných vlastníckemu právu a po skončení platnosti zmluvy sa predpokladá opätovný prevod vlastníckeho práva na nájomcu.

Cieľom tejto transakcie je získanie dodatočných finančných prostriedkov nájomcom, pričom nedochádza k prevodu práva nakladať s predmetom financovania ako vlastník na budúceho prenajímateľa podľa

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.