DPH v praxi

Vydanie 10/2019 Ročník 2019 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

10/2019

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

6/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Editoriál

Vážení čitatelia,

vstúpili sme do posledného kvartálu roku 2019 a opäť k vám prichádzame s novým číslom časopisu DPH v praxi. Októbrové číslo obsahuje zaujímavé články, z ktorých môžete čerpať informácie potrebné pri vašej práci.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o úprave dane pri investičnom majetku, ktorý je doplnený aj rozsudkom Súdneho dvora EÚ.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje článok o uplatnení režimu v súvislosti so vznikom mánk a škôd. Článok je doplnený príkladmi. Ďalší článok v tejto rubrike je zameraný za tému zrušenia registrácie pre DPH.

V rubrike „Z Európskej únie“ nájdete komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ, v ktorom sa rieši, či zdaniteľná osoba je oprávnená odpočítať DPH v súvislosti s výdavkami na správu finančného fondu, ktorý realizuje investície na účely pokrytia nákladov na uskutočnené transakcie.

V „Poradni“ uverejňujeme odpoveď na otázku čitateľa.

Redakcia