Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 10/2019

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
10/2019

Manká a škody z hľadiska zákona o DPH

Ing. Anna Danková

Manká a škody vznikajú nezávisle od vôle platiteľa dane a vo väčšine prípadov nemôže platiteľ ich vzniku zabrániť. Každá škodová udalosť predstavuje pre platiteľa dane majetkovú ujmu, dôsledky ktor...

Odpočítanie DPH v súvislosti s výdavkami na správu finančného fondu, ktorý realizuje investície na účely pokrytia nákladov na uskutočnené transakcie

Mgr. Elvíra Ungerová

Súdny dvor Európskej únie („SD EÚ“) vydal 3. júla 2019 rozsudok vo veci C-316/18 Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs proti The Chancellor, Masters and Scholars of the University of ...

Odpočítanie DPH pri registrácii

Ing. Marián Drozd

Zdaniteľná osoba podniká v oblasti sprostredkovania prepravy od apríla 2019. Najprv bola registrovaná podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DP...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

vstúpili sme do posledného kvartálu roku 2019 a opäť k vám prichádzame s novým číslom časopisu DPH v praxi. Októbrové číslo obsahuje zaujímavé články, z ktorých môžete čerpať informácie potrebné pri vašej práci.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o úprave dane pri investičnom majetku, ktorý je doplnený aj rozsudkom Súdneho dvora EÚ.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje článok o uplatnení režimu v súvislosti so vznikom mánk a škôd. Článok je doplnený príkladmi. Ďalší článok v tejto rubrike je zameraný za tému zrušenia registrácie pre DPH.

V rubrike „Z Európskej únie“ nájdete komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ, v ktorom sa rieši, či zdaniteľná osoba je oprávnená odpočítať DPH v súvislosti s výdavkami na správu finančného fondu, ktorý realizuje investície na účely pokrytia nákladov na uskutočnené transakcie.

V „Poradni“ uverejňujeme odpoveď na otázku čitateľa.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.