Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - 2024

Máte e-shop? Viete, aké novinky sa pripravujú?

Kategória: Z praxe

Online nakupovanie sa stalo súčasťou každodenného života, pričom narastajúca popularita internetového obchodu zvyšuje aj potrebu posilnenia ochrany práv spotrebiteľov v online prostredí. Za účelom zabezpečenia tejto ochrany, nová legislatíva týkaj...

Postih zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny

Kategória: Z praxe Zdroj: NIP

Spôsob postihu zamestnanca za porušenie pracovnej disciplíny je problémom, s ktorým sa zamestnávatelia často obracajú na inšpektoráty práce.

Benefity zamestnancov

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace, k.s.

Zamestnanecké benefity sú určitou formou motivácie, či už od samého začiatku ako lákavá súčasť pracovnej ponuky inzerovanej spoločnosťou alebo ako dlhodobé výhody poskytnuté zamestnancom. Pod pojmom benefit si môžeme predstaviť rôzne formy vzdeláv...

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty týkajúce sa lízingu

Kategória: Z praxe Zdroj: Michaela Salayová; Senior Tax Manager

Pre mnohé malé a stredné rodinné firmy predstavuje finančný alebo operatívny lízing atraktívnu voľbu pri nákupe potrebných aktív, ako sú stroje, vozidlá alebo technologické vybavenie, bez potreby veľkých finančných investícií vopred. Spätný lízing...

Čo je nezávislá finančná previerka

Kategória: Z praxe Zdroj: KPMG, Andrea Matúšová, Senior Manager

Nezávislá finančná previerka je výnimočnou službou, z ktorej profitujú všetky zainteresované strany, zlepšuje transparentnosť a znižuje neistotu pri obchodných vyjednávaniach – čím prispieva k efektívnejšej alokácii zdrojov a posilnení dôvery medz...

Dve pracovné pozície na jednu pracovnú zmluvu

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Je možné mať na jednu pracovnú zmluvu dve pracovné pozície? Spoločnosť prijme zamestnanca na jednu pracovnú zmluvu na plný úväzok, kde pol úväzku bude pracovať na jednej pracovnej pozícii a pol úväzku bude pracovať na druhej pracovnej pozícii. Pos...

ESG dáta poskytované bankám podnikateľmi

Kategória: Z praxe Zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau

Vybrané banky, združené v Slovenskej bankovej asociácii, budú pri reportovaní udržateľnosti svojich klientov využívať jednotný dotazník. Automatizovaný štruktúrovaný dotazník, ktorý vytvorila Slovenská banková asociácia v spolupráci so spoločnosťo...

Odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť investovala - obstarala si novostavbu rekreačného domu (nehnuteľnosť) za účelom ďalších výnosov. Ako má spoločnosť správne postupovať a účtovať obstaranie tejto nehnuteľnosti v súvislosti s uvedenými postupmi? V roku 2023 spoločnosť obs...

Dodanie tovaru do iného členského štátu nemožno oslobodiť od DPH, ak nie je preukázané, že príjemcom je zdaniteľná osoba

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Zuzana Šidlová Zdroj: KPMG, Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok C‑676/22 B2 Energy, v ktorom sa zaoberal oslobodením od DPH pri dodaní tovaru, ktorého skutočným príjemcom bola iná osoba ako odberateľ uvedený na faktúre.

Centrálny elektronický systém platobných informácií

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Elektronický formulár pre nahlasovanie údajov do Centrálneho elektronického systému platobných informácií (CESOP) je už zverejnený v katalógu formulárov na portáli finančnej správy (PFS). Poskytovatelia platobných služieb majú do konca apríla povi...

Čo sa zmenilo v tlačivách k dani z príjmov?

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Zmena v tlačivách sa týkajú bonusu na vyživované dieťa a na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie, odpočtu daňovej straty, nezdaniteľnej časti základu dane a novinkou za zdaňovacie obdobie 2023 je možnosť uplatniť si daňový bonus zo zvýš...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.