Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 12/2020

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
12/2020

Vrátenie DPH tuzemským platiteľom DPH z iných členských štátov

Ing. Ján Mintál

Podrobné pravidlá vrátenia dane z pridanej hodnoty sú ustanovené v rámci smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len "smernica 2006/112/ES"), pričom upravujú na...

Uplatňovanie DPH pri online kurzoch, školeniach a vzdelávacích podujatiach

Ing. Peter Furmaník

Vírusom zasiahnutý rok 2020 priniesol nové pravidlá pre svet podnikania. Zaujímavou je oblasť vzdelávania - mnohé semináre, školenia či konferencie realizované dlhodobo s fyzickou prítomnosťou účas...

Oprava základu dane a neprihlásená pohľadávka v konkurznom konaní

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Od 1. januára 2021 dochádza v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") k rozšíreniu možností zníženia základu DPH podľa článku 90 smernice Rady 2006/11...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,
držíte v rukách už posledné tohtoročné číslo časopisu DPH v praxi.
V rubrike "Aktuálne" nájdete článok o pravidlách vrátenia DPH z iných členských štátov EÚ a o postupe platiteľa dane pri žiadosti o vrátenie dane.
V rubrike "Z praxe" uverejňujeme článok o uplatňovaní DPH pri vzdelávacích podujatiach v online priestore. Článok je doplnený príkladmi. Druhý článok tejto rubriky sa venuje téme opravy základu dane z nezaplatenej pohľadávky, čím reaguje na novú právnu úpravu zníženia základu DPH od 1. januára 2021.
V rubrike "Z Európskej únie" prinášame rozsudok o možnosti uplatnenia odpočtu dovoznej DPH dovozcom, ktorý nedisponuje tovarom ako vlastník a nepoužíva tento tovar na svoje zdaniteľné transakcie.
V "Poradni" si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.
Rok 2020 sa chýli ku koncu. Za celé vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s. r. o. vám ďakujeme za dôveru. Želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2021.
Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.