Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Oprava základu dane a neprihlásená pohľadávka v konkurznom konaní

Dátum: Autor/i: Ing. Beáta Jarošová, PhD. Rubrika: Z praxe

Od 1. januára 2021 dochádza v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") k rozšíreniu možností zníženia základu DPH podľa článku 90 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len "smernica o DPH"). Ide o reakciu na výklad tohto ustanovenia vplývajúci z judikatúry Súdneho dvora EÚ.

Z ustálenej judikatúry vyplýva záver, že v súlade so zásadou neutrality DPH členské štáty EÚ umožnia opravu základu dane z nezaplatenej pohľadávky, pri ktorej skutočnosť, že nebude zaplatená, je definitívnej povahy, resp. z okolností každého jednotlivého prípadu možno s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že zaplatená nebude.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.