Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Články

Partnerské stránky

SFÉRA, a.s.

Spoločnosť SFÉRA, a. s., pôsobí v oblasti IT riešení, technológií a služieb v energetike a taktiež aj v oblasti odborného vzdelávania pre širokú verejnosť. Semináre sféra sú zamerané predovšetkým na dane, účtovníctvo a IFRS, mzdy a personalistiku, obchodné právo a energetiku pod vedením lektorov, špecialistov, ktorí sa zaoberajú tvorbou legislatívy v štátnej správe, ale aj lektorov, odborníkov z praxe – daňových poradcov, audítorov, advokátov. Každoročne poskytujeme našim účastníkom aktuality a novinky v oblasti DPH, dane z príjmov, medzinárodného zdaňovania, transferového oceňovania, Daňového poriadku, účtovníctva podnikateľských subjektov aj neziskových organizácií, Obchodného zákonníka, Zákonníka práce, sociálnych a zdravotných odvodov.

www.sfera.sk

Asociácia pracovného práva (LLA)

Asociácia spája odborníkov z oblasti pracovného práva a súvisiacich disciplín, s cieľom podpory rozvoja pracovného práva a spolupráce akademikov a odborníkov z praxe. LLA napĺňa svoje ciele organizovaním odborných seminárov a konferencií, poskytovaním poradenských a výskumných služieb, publikačnou činnosťou a podporou svojich členov v ich odborných aktivitách.

www.labourlaw.sk

 

 

Ľudskou rečou.sk

Autorský blog Petra Furmaníka o podnikaní, daniach, podnikateľských zákonoch a všetkom súvisiacom. 

www.ludskourecou.sk

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.