Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2015

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
7-8/2015

Aktívne a pasívne príjmy fyzickej osoby z hľadiska dane z príjmov, DPH a odvodov

Ing. Peter Furmaník

Vďaka internetu a najmä rôznym on-line trhoviskám či komunitám môžu v súčasnosti slovenskí podnikatelia dosahovať svoje príjmy od odberateľov z celého sveta. Atraktívnymi sú najmä príjmy, ktoré pod...

Zdaňovanie príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti v roku 2015

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch alebo obdobných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu, sa nazýva zamestnanec. Čistú mzdu zamestnanca ovplyvňuje niekoľko faktorov. V pr...

Vykonanie opráv v podaných prehľadoch a hláseniach

Ing. Zita Kajanovičová

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je v súlade s § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o da­ni z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) povinný predkladať správcovi dane: prehľad o zrazených a ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.