Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2013

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
3/2013

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb na rok 2013

Ing. Miroslava Brnová

Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorá sa platí počas zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie, nie je ešte známa.

Stanovenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2013

Ing. Klára Klabníková doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

Podľa platného znenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa výška preddavkov na daň z príjmov právnických osôb (PO) na zdaňovacie obdobie roka 2013 odvíja od výš...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.