Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2013

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
2/2013

Vzory tlačív používaných zamestnávateľom v roku 2013 v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Ing. Zita Kajanovičová

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) Ministerstvo fi...

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2012

Ing. Jozef Pohlod

Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) alebo ten daňovník, ktorého na podani...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.