Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Načo je dobrá podsúvaha?

Načo je dobrá podsúvaha? (2. časť)

Autor problematiku podsúvahy a otázok, ktoré s ňou súvisia vysvetľuje prostredníctvom konštrukcie zásad, na ktorých by vykazovanie a účtovanie v podsúvahe malo byť postavené. Druhá časť pokračuje zásadou číslo 6 a 7.

Načo je dobrá podsúvaha?

Podsúvaha je časť finančného výkazníctva, ktorá nie je teoreticky spracovaná. Načo je vlastne podsúvaha? Aký je jej účel, prostredníctvom akých cieľov plní tento účel? Z akých zásad vychádza, aké sú jej teoretické základy? Ako sa odrážajú tieto zá...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály