Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - September 2023

Vznik, zánik či trvanie sociálneho poistenia

Kategória: Z praxe

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺžený termín podania daňového priznania za rok 2022 do konca júna 2023, budú v októbri informované o svojej odvodovej povinnosti. Tieto informácie budú automaticky zaslané Sociálnej poisťovni...

Zmena hľadiska na spätný lízing a zmluvné pokuty z hľadiska DPH

Kategória: Z praxe Zdroj: Accace,Michaela Salayová, Senior Tax Manager

V kontexte rozsudkov ESD FR SR jednoznačne konštatuje, že nazeranie na niektoré transakcie z hľadiska DPH je potrebné zjednotiť, aby v praxi nedochádzalo k odlišnému daňovému zaobchádzaniu charakterovo podobných transakcií. K zverejneniu jednoznač...

Hlavné zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

Kategória: Z praxe

Ministerstvo financií Slovenskej repubiky predložilo návrh novely, ktorá by mala meniť zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Colný kódex Únie

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa stanovuje, že každá výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií sa má uskutočniť s vy...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.