Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 9/2017

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
9/2017

Osoby povinné platiť daň z pridanej hodnoty v SR v roku 2017

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Osoby povinné platiť daň z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike upravuje § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH“). Povinnosť platiť DPH ...

Softvér z hľadiska zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (licenčné poplatky)

Ing. Miroslava Brnová

Pri riešení daňových otázok vznikajúcich pri medzinárodných daňových vzťahoch v súvislosti s daňou z príjmov je potrebné vychádzať z daňových zákonov platných na území Slovenskej republiky, a to na...

Dohoda o náhrade škody medzi podnikateľmi

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D

V podnikaní pôsobia vo vzájomnej interakcii viaceré podnikateľské subjekty. V rámci ich vzájomnej kooperácie môže dôjsť občas ku vzniku škody, za ktorú nesie jeden z podnikateľov zodpovednosť. Nie ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.