Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 1/2019

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
1/2019

Komentár k novele zákona o DPH (I.)

Mgr. Mojmír Beňo JUDr. Alena Zuziková Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Dňa 20. decembra 2018 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „...

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Ing. Zuzana Šidlová Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Súdny dvor EÚ vydal vo 4. štvrťroku 2018 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Prenos daňovej povinnosti

Ing. Marián Drozd Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Spoločnosť bude realizovať výstavbu betónového oplotenia. Môže fakturovať túto službu spolu s prípadnou dopravou, použitým materiálom ako prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o DPH?

Obsah vydania

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s prvým tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme 1. časť komentára k novele zákona o DPH. Článok sa zameriava na zmeny a doplnenia v oblasti registrácie pre daň, ako aj na zásadné zmeny a doplnenia, ktoré sa týkajú dodania stavby a prenájmu nehnuteľností. Článok je doplnený praktickými príkladmi.

Článok o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu prinášame v rubrike „Z praxe“. Autor v ňom vysvetľuje tento typ zdaniteľného obchodu aj na konkrétnych príkladoch.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežným otázkam týkajúcim sa DPH posúdenia náhrady škody prijatej v prípade predčasného ukončenia zmluvy. V tejto rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov v oblasti DPH, ktoré vydal Súdny dvor EÚ vo 4. štvrťroku 2018.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpoveď na otázku, týkajúcu sa prenosu daňovej povinnosti.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.