DPH v praxi

Vydanie 1/2019 Ročník 2019 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

1/2019

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

2/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s prvým tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme 1. časť komentára k novele zákona o DPH. Článok sa zameriava na zmeny a doplnenia v oblasti registrácie pre daň, ako aj na zásadné zmeny a doplnenia, ktoré sa týkajú dodania stavby a prenájmu nehnuteľností. Článok je doplnený praktickými príkladmi.

Článok o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu prinášame v rubrike „Z praxe“. Autor v ňom vysvetľuje tento typ zdaniteľného obchodu aj na konkrétnych príkladoch.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežným otázkam týkajúcim sa DPH posúdenia náhrady škody prijatej v prípade predčasného ukončenia zmluvy. V tejto rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov v oblasti DPH, ktoré vydal Súdny dvor EÚ vo 4. štvrťroku 2018.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpoveď na otázku, týkajúcu sa prenosu daňovej povinnosti.

Redakcia