Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 12/2012

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
12/2012

Individuálna účtovná závierka za rok 2012 pre podvojné účtovníctvo podnikateľov

Ing. Vladimír Pastierik Ing. Štefan Kardoš

Cieľom príspevku je poskytnúť komplexnú praktickú pomôcku pre podnikateľské subjekty a tých, ktorí sa zúčastňujú procesu zostavovania účtovnej závierky. Článok nenahrádza všeobecne záväzné právne p...

Povinnosti zamestnávateľa pri zdaňovaní zamestnancov

Mgr. Viera Valicová

Každé plnenie, ktoré má poskytnuté zamestnanec od zamestnávateľa, peňažné aj nepeňažné plnenie, ak súvisí s výkonom závislej činnosti podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti, avšak iba v tom p...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.