Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Základné účtovné súvzťažnosti – obchodná činnosť

Základné účtovné súvzťažnosti – servisná a opravárenská činnosť

Servisnú a opravárenskú činnosť je z dôvodov poruchovosti, vzniku škôd, morálneho a fyzického zastarania, udržiavania v prevádzkyschopnom stave nevyhnutné vykonávať aj po uplynutí záručnej doby počas životnosti veci. Nasledovné účtovné súvzťažnost...

Základné účtovné súvzťažnosti – obchodná činnosť (2. časť)

V čísle 9/2012 časopisu Dane a účtovníctvo v praxi sme uverejnili prvú časť účtovných súvzťažnosti, ktoré súvisia s obchodnou činnosťou. Pokračujeme okrem iného zaúčtovaním predaja tovaru rôznym spôsobom, poskytnutím zliav, reklamáciami predaného ...

Základné účtovné súvzťažnosti – obchodná činnosť

Obchodná činnosť je výmenná činnosť na trhu alebo činnosť kúpy a predaja, teda činnosť, pri ktorej sa stretáva záujem predávajúceho a kupujúceho. Predmetom ich spoločného záujmu je tovar. A práve účtovanie o tovare – o jeho obstaraní, skladovaní, ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály