Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Uplatňovanie osobitnej úpravy dane z pridanej hodnoty podľa § 66 zákona o DPH

Kategória: Z praxe

V ustanovení § 66 ods. 2 zákona o DPH je určené, kedy má obchodník možnosť uplatniť osobitnú úpravu. Ide o prípady, ak tovary podliehajúce osobitnej úprave boli obchodníkovi dodané na území Európskej únie: 

  • osobou, ktorá nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte, napr. ak predávajúcim bola súkromná osoba, zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane podľa zákona o DPH, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,
  • osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v tuzemsku alebo v inom členskom štáte, a dodanie tovaru bolo oslobodené od dane podľa § 42 zákona o DPH alebo podľa zodpovedajúceho ustanovenia zákona platného v inom členskom štáte [článok 136 písm. a) a b) Smernice o DPH] z dôvodu jeho používania výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až § 41 zákona o DPH bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH (alebo podľa obdobných ustanovení v zákone o DPH v inom členskom štáte). U obchodníka v prípade kúpy takéhoto tovaru z iného členského štátu dochádza k nadobudnutiu tovaru oslobodeného od dane podľa § 44 písm. a) zákona o DPH a následný predaj takéhoto tovaru podlieha osobitnému režimu podľa § 66 zákona o DPH,
  • iným obchodníkom, ktorý uplatňuje daň podľa osobitnej úpravy tohto zákona alebo obdobnej úpravy v zákone o DPH platnom v inom členskom štáte. 4 V § 66 ods. 5 zákona o DPH je obchodníkom daná možnosť rozhodnúť sa pre uplatňovanie osobitnej úpravy aj pri iných dodaniach, ako je vymenované v § 66 ods. 2 zákona o DPH.

Ide o dodania:

  • - umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, ktoré doviezol,
  • - umeleckých diel, ktoré mu dodal autor umeleckého diela alebo jeho právny nástupca.

Ak sa obchodník pre osobitnú úpravu uplatňovania dane pri tovaroch uvedených v odseku 5 rozhodne, je povinný tento postup uplatňovať najmenej dva kalendárne roky. Podstata uplatňovania osobitnej úpravy pri dodaní tovarov vymedzených v § 66 zákona o DPH je v tom, že základom dane pri predaji je len kladný rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou znížený o daň, pričom obchodník nemá nárok na odpočítanie dane voči nemu uplatnenej, resp. dane pri dovoze tovarov.

Osobitnú úpravu uplatňovania dane pri použitom tovare nie je možné použiť napríklad v týchto prípadoch:

  • pri kúpe použitého tovaru od platiteľa dane v prípade, ak táto osoba uplatnila voči obchodníkovi daň;
  • pri kúpe použi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.