Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 1/2015

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
1/2015

Novela zákona o dani z príjmov v kocke

Ing. Viera Mezeiová Ing. Peter Horniaček

Spomedzi zmien, ktoré boli v tomto roku prijaté v daňových zákonoch, asi najväčšiu pozornosť odbornej i laickej verejnosti vzbudila novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďale...

Novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici

Ing. Božena Jurčíková

Legislatívne úpravy vykonané novelami k zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách ...

Platenie preddavkov na daň fyzickej osoby od 1. januára 2015

Ing. Silvia Jambrichová

V príspevku priblížime čitateľom problematiku platenia preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“), a to aj s ohľadom na zmeny vykonané zákonom č. 333/2014 Z. z., ktor...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.