Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 10/2019

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
10/2019

Priebežná účtovná závierka, ktorej zostavenie ustanovuje osobitný predpis

Ing. Monika Adamíková

Zostavenie priebežnej účtovnej závierky ustanovuje § 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“). V zmysle tohto ustanovenia účtovná jednotka okrem...

Úmrtie zamestnanca

Ing. Eva Gášpárová

Po úmrtí zamestnanca mnoho problémov musí riešiť zamestnávateľ i pozostalí. Samostatne túto problematiku nerieši žiaden zákon, na účely vysporiadania peňažných nárokov zomrelého zamestnanca a daňov...

Odpovede na otázky z praxe účtovných jednotiek

Ing. Marián Drozd

V príspevku sme pre vás vybrali pár otázok z bežnej praxe podnikateľov a účtovných jednotiek z oblasti dane z pridanej hodnoty. Odpovede na tieto otázky vypracoval Ing. Marián Drozd.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.