Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2014

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
7-8/2014

Odpočet daňovej straty právnickej osoby

Ing. Lucia Vanková

Nová legislatívna úprava v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) účinná od 1. 1. 2014 zavádza nový spôsob uplatňovania odpočtu daňovej straty. Daňovú stratu bude mo...

Uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

Ing. Zita Kajanovičová

Kto a za akých podmienok si môže uplatniť daňový bonus, upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). V tomto článku si podrobnejšie rozoberieme zákonom stan...

Sú odmeny právne nenárokovateľné?

JUDr. Tatiana Mičudová

V súlade s článkom 36 Ústavy Slovenskej republiky majú zamestnanci právo na odmenu za vykonanú prácu. Uvedené ústavné právo sa premieta aj do ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z....

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.