Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 2/2015

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
2/2015

Miesto dodania a nadobudnutia tovaru (I.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Miesto dodania a nadobudnutia tovaru

Správne uplatnenie princípov určenia miesta dodania a nadobudnutia tovaru má zásadný význam pri uplatnení dane z pridanej hodnoty. Z článku sa dozviete, ako treba postupovať pri určení miesta dodan...

Informácia o spôsobe opravy chyby s kódom 4001 v zaslanom „Dodatočnom kontrolnom výkaze“

www. financnasprava.sk Zo seriálu: Miesto dodania a nadobudnutia tovaru

Podľa § 78a ods. 9 zákona o DPH platiteľ podá dodatočný kontrolný výkaz (ďalej len „dodatočný KV“), ak po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu zistí, že údaje v kontrolnom výkaze, ktorý za...

Firemné auto využívané aj na súkromné účely konateľa

Ing. Anton Kolembus Zo seriálu: Miesto dodania a nadobudnutia tovaru

V súvislosti s používaním firemného auta na súkromné účely vznikajú konateľke spoločnosti nasledujúce otázky: Ako postupovať, keď sa firemné auto využíva na súkromné účely konateľa, ktorý si nevyp...

Obsah vydania

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s februárovým číslom nášho časopisu, v ktorom tentokrát nájdete okrem zaujímavých článkov z oblasti dane z pridanej hodnoty aj rozšírenú poradňu s odpoveďami na vaše otázky.

Správne určenie miesta dodania a nadobudnutia tovaru je dôležitým predpokladom pre uplatnenie dane z pridanej hodnoty. Autorka na konkrétnych príkladoch vysvetľuje, ako správne uplatniť princípy miesta dodania tovaru. Článok nájdete v rubrike „Aktuálne“.

V rubrike „Z praxe“ uverejňujeme článok o zrušení registrácie pre DPH. Autor v ňom rozoberá prípady zrušenia registrácie z rozhodnutia daňovníka, ale aj prípady, keď dochádza k zrušeniu registrácie z úradnej moci. Článok je doplnený aj príkladmi.

V súvislosti s chybami v kontrolnom výkaze k DPH sme sa rozhodli zaradiť do časopisu aj informáciu Finančného riaditeľstva SR o spôsobe opravy chyby s kódom 4001 v zaslanom „Dodatočnom kontrolnom výkaze“.

V rubrike „Z Európskej únie“ vám prinášame rozsudok Súdneho dvora EÚ týkajúci sa posúdenia služby poskytnutia nehnuteľného majetku na používanie ako služby prenájmu nehnuteľnosti z hľadiska DPH.

V „Poradni“ nájdete odpovede na širokú škálu vašich otázok.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.