Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Dodanie tovaru do iného členského štátu nemožno oslobodiť od DPH, ak nie je preukázané, že príjemcom je zdaniteľná osoba

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Zuzana Šidlová Zdroj: KPMG, Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok C‑676/22 B2 Energy, v ktorom sa zaoberal oslobodením od DPH pri dodaní tovaru, ktorého skutočným príjemcom bola iná osoba ako odberateľ uvedený na faktúre.

Predmet sporu

Česká spoločnosť uskutočnila v roku 2015 dodania repkového oleja, ktorý bol prepravený do Poľska. Podľa zistení správcu dane tento tovar nebol dodaný príjemcom uvedeným v daňových dokladoch, ale iným poľským subjektom, z ktorých niektorí v nákladných listoch potvrdili jeho prijatie.

Správca dane následne zamietol oslobodenie týchto dodaní od DPH s odôvodnením, že spoločnosť nepreukázala, že previedla právo nakladať s týmto tovarom ako vlastník na osoby, ktoré boli v daňových dokladoch uvedené ako príjemcovia, a ani to, že tento tovar bol dodaný osobe registrovanej pre DPH v inom členskom štáte.

Spoločnosť namietala, že predložené dôkazy, ktoré potvrdzujú skutočné prijatie tovaru inými spoločnosťami než sú subjekty deklarované v príslušných daňových dokladoch, umožňujú preukázať totožnosť príjemcov, na ktorých bolo právo nakladať s týmto tovarom prevedené.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.