Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 10/2016

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
10/2016

Špecifické prípady pri platení daňovej licencie

Ing. Lucia Vanková

Rok 2016 je v poradí tretím rokom, v ktorom platí inštitút minimálnej dane, resp. daňovej licencie. Povinnosť platenia daňovej licencie sa testuje na základe výšky daňovej povinnosti vykázanej v da...

Trestná zodpovednosť právnických osôb

JUDr. Tatiana Mičudová

Dňa 13. 11. 2015 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol v Zbierke zákonov publikovaný ako zákon...

Nové usmernenie o transferovom oceňovaní

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Pravidlá transferového oceňovania je možné označiť za dominantný predmet záujmu finančnej správy a taktiež dotknutých daňových subjektov – tzv. závislých osôb. Je to dané veľmi úzkou väzbou tejto d...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.