DPH v praxi

Vydanie 1/2020 Ročník 2020 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

1/2020

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

2/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s prvým tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme 1. časť komentára k novele zákona o DPH. Článok sa venuje režimu call-off stock a zmene § 43 uvedeného zákona, ktorá ustanovuje podmienky pre oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Článok je doplnený praktickými príkladmi.

Dokončenie článku o zmenách zákona o DPH, ktoré sú účinné od 1. januára 2020, prinášame v rubrike „Z praxe“.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, ktorý sa zaoberal otázkou, či sú služby prevádzkovania bankomatov oslobodené od dane. V tejto rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov v oblasti DPH, ktoré vydal Súdny dvor EÚ v 2. polroku 2019.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Redakcia