Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 1/2020

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
1/2020

Komentár k novele zákona o DPH (I.)

Mgr. Mojmír Beňo Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Dňa 15. októbra 2019 Národná rada Slovenskej republika schválila zákon č. 368/2019 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2020 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v...

Rozsudky Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Ing. Zuzana Šidlová Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Súdny dvor EÚ vydal v 2. polroku 2019 nasledujúce rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH:

Výkon záložného práva a DPH

Ing. Marián Drozd Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Záložný veriteľ na základe zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam (ďalej len „zmluva“) dlžníka bude realizovať výkon záložného práva. Ak predaj zálohu zrealizuje záložný veriteľ za d...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám s prvým tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme 1. časť komentára k novele zákona o DPH. Článok sa venuje režimu call-off stock a zmene § 43 uvedeného zákona, ktorá ustanovuje podmienky pre oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Článok je doplnený praktickými príkladmi.

Dokončenie článku o zmenách zákona o DPH, ktoré sú účinné od 1. januára 2020, prinášame v rubrike „Z praxe“.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, ktorý sa zaoberal otázkou, či sú služby prevádzkovania bankomatov oslobodené od dane. V tejto rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov v oblasti DPH, ktoré vydal Súdny dvor EÚ v 2. polroku 2019.

V „Poradni“ si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.