Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - September 2020

Šiesta novela lex corona, ktorou sa navrhuje neuplatnenie niektorých opatrení vo vybraných oblastiach v období pandémie

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

V rámci legislatívneho procesu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID 19(ďalej len „lex corona“) MF SR predložili návrh šiestej novely tohto záko...

Oboznamovacie a informačné povinnosti zamestnávateľa v BOZP

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Pavol Farárik

Všeobecne možno konštatovať, že v pracovnom práve princíp oboznamovania a informovania zamestnanca zo strany zamestnávateľa bez ohľadu nato, či ide o oblasť BOZP alebo inú oblasť, je ten istý.

Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľa

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Milan Drahoš

Prevzatím čl. 7 smernice Rady 89/391/EHS [1] do zákona č. 124/2006 Z. z. [2] vznikla povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochranné služby. Jednou takouto službou v Slovenskej republike je pracovná zdravotná sl...

Určenie metódy transferového oceňovania

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Dana Slivková, PhD.

Slovenská s. r. o. (dcérska spoločnosť Maďarskej spoločnosti) dováža tovar z Číny, ktorú preclieva na Slovensku (platí clo z dovozu a DPH), takže znáša všetky obstarávacie náklady k tovaru. Následne predáva tento tovar v nezmenenej podobe svojmu j...

Pozornosť budeme venovať aj salónom krásy

Kategória: Z praxe Autor/i: www. financnasprava.sk Zdroj: FR SR

Finančná správa vyhodnotila augustovú akciu „Turista“, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladnici, a teda vydávanie pokladničných dokladov na turisticky zaujímavých miestach. Vzhľadom na vysoké percento zist...

Nehnuteľnosť vyradená z obchodného majetku

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Daňovník – fyzická osoba vlastní byt 10 rokov, ktorý využíva na prenájom (§ 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – ďalej len „ZDP“). Túto nehnuteľnosť má zaradenú v obchodnom majetku. Keďže bola nehnuteľnosť zaradená v obc...

Nové pravidlá DPH pre e-shopy

Kategória: Z praxe Autor/i: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o

Od 1. januára 2021 sa pripravujú rozsiahle zmeny pre DPH. Časť novely zákona o DPH, ktorá významne upraví pravidlá pre e-shopy a zásielkový predaj má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2021. Navrhovaná novela implementuje európsku legislatívu v oblasti z...

Pod dočasnou ochranou 225 spoločností

Kategória: Z praxe Autor/i: CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

V auguste bola dočasná ochrana schválená 31 podnikateľským subjektom, najmenej v jednom mesiaci. V porovnaní s májom 2020 je záujem o túto formu štátnej pomoci iba tretinový.

Skončenie pracovného pomeru počas núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Zdenko Doktor

Môže byť skončený pracovný pomer zo strany zamestnanca (zdravotníckeho pracovníka) poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti ako aj zo strany zamestnávateľa (nemocnice) v čase vyhláseného núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti zdra...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

V roku 2023 pribudne pre zamestnávateľov a občanov novinka – dohoda...

Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2023 sa do praxe zavádza nová dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude v Sociálnej poisťovni od začiatku právneho vzťahu poistený súčasne na tri druhy poistenia: nemocensky, dôchodkovo a  v nezamestnanosti a to bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem. Do Sociálnej poisťovne ho prihlási jeho zamestnávateľ. Novinka prináša zmenu aj pre zamestnávateľa pri prihlasovaní takéhoto dohodára a tiež pri platení poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.