Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Články - September 2020

Šiesta novela lex corona, ktorou sa navrhuje neuplatnenie niektorých opatrení vo vybraných oblastiach v období pandémie

Kategória: Články Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

V rámci legislatívneho procesu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID 19(ďalej len „lex corona“) MF SR predložili návrh šiestej novely tohto záko...

Oboznamovacie a informačné povinnosti zamestnávateľa v BOZP

Kategória: Články Autor/i: Ing. Pavol Farárik

Všeobecne možno konštatovať, že v pracovnom práve princíp oboznamovania a informovania zamestnanca zo strany zamestnávateľa bez ohľadu nato, či ide o oblasť BOZP alebo inú oblasť, je ten istý.

Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľa

Kategória: Články Autor/i: Ing. Milan Drahoš

Prevzatím čl. 7 smernice Rady 89/391/EHS [1] do zákona č. 124/2006 Z. z. [2] vznikla povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochranné služby. Jednou takouto službou v Slovenskej republike je pracovná zdravotná sl...

Určenie metódy transferového oceňovania

Kategória: Články Autor/i: Ing. Dana Slivková, PhD.

Slovenská s. r. o. (dcérska spoločnosť Maďarskej spoločnosti) dováža tovar z Číny, ktorú preclieva na Slovensku (platí clo z dovozu a DPH), takže znáša všetky obstarávacie náklady k tovaru. Následne predáva tento tovar v nezmenenej podobe svojmu j...

Pozornosť budeme venovať aj salónom krásy

Kategória: Články Autor/i: www. financnasprava.sk Zdroj: FR SR

Finančná správa vyhodnotila augustovú akciu „Turista“, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladnici, a teda vydávanie pokladničných dokladov na turisticky zaujímavých miestach. Vzhľadom na vysoké percento zist...

Nehnuteľnosť vyradená z obchodného majetku

Kategória: Články Autor/i: Ing. Marián Drozd

Daňovník – fyzická osoba vlastní byt 10 rokov, ktorý využíva na prenájom (§ 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – ďalej len „ZDP“). Túto nehnuteľnosť má zaradenú v obchodnom majetku. Keďže bola nehnuteľnosť zaradená v obc...

Nové pravidlá DPH pre e-shopy

Kategória: Články Autor/i: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o

Od 1. januára 2021 sa pripravujú rozsiahle zmeny pre DPH. Časť novely zákona o DPH, ktorá významne upraví pravidlá pre e-shopy a zásielkový predaj má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2021. Navrhovaná novela implementuje európsku legislatívu v oblasti z...

Pod dočasnou ochranou 225 spoločností

Kategória: Články Autor/i: CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

V auguste bola dočasná ochrana schválená 31 podnikateľským subjektom, najmenej v jednom mesiaci. V porovnaní s májom 2020 je záujem o túto formu štátnej pomoci iba tretinový.

Skončenie pracovného pomeru počas núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti

Kategória: Články Autor/i: JUDr. Zdenko Doktor

Môže byť skončený pracovný pomer zo strany zamestnanca (zdravotníckeho pracovníka) poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti ako aj zo strany zamestnávateľa (nemocnice) v čase vyhláseného núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti zdra...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

eKasy čaká výmena autentifikačných údajov

FR SR FR SR

Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu by nemali zabudnúť na výmenu autentifikačných údajov (AU). Postupne dochádza k ukončeniu ich platnosti. Výmenu môžu podnikatelia urobiť ešte pred uplynutím platnosti týchto údajov. Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka.