Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - September 2020

Šiesta novela lex corona, ktorou sa navrhuje neuplatnenie niektorých opatrení vo vybraných oblastiach v období pandémie

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

V rámci legislatívneho procesu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID 19(ďalej len „lex corona“) MF SR predložili návrh šiestej novely tohto záko...

Oboznamovacie a informačné povinnosti zamestnávateľa v BOZP

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Pavol Farárik

Všeobecne možno konštatovať, že v pracovnom práve princíp oboznamovania a informovania zamestnanca zo strany zamestnávateľa bez ohľadu nato, či ide o oblasť BOZP alebo inú oblasť, je ten istý.

Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľa

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Milan Drahoš

Prevzatím čl. 7 smernice Rady 89/391/EHS [1] do zákona č. 124/2006 Z. z. [2] vznikla povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochranné služby. Jednou takouto službou v Slovenskej republike je pracovná zdravotná sl...

Určenie metódy transferového oceňovania

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Dana Slivková, PhD.

Slovenská s. r. o. (dcérska spoločnosť Maďarskej spoločnosti) dováža tovar z Číny, ktorú preclieva na Slovensku (platí clo z dovozu a DPH), takže znáša všetky obstarávacie náklady k tovaru. Následne predáva tento tovar v nezmenenej podobe svojmu j...

Pozornosť budeme venovať aj salónom krásy

Kategória: Z praxe Autor/i: www. financnasprava.sk Zdroj: FR SR

Finančná správa vyhodnotila augustovú akciu „Turista“, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladnici, a teda vydávanie pokladničných dokladov na turisticky zaujímavých miestach. Vzhľadom na vysoké percento zist...

Nehnuteľnosť vyradená z obchodného majetku

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Daňovník – fyzická osoba vlastní byt 10 rokov, ktorý využíva na prenájom (§ 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – ďalej len „ZDP“). Túto nehnuteľnosť má zaradenú v obchodnom majetku. Keďže bola nehnuteľnosť zaradená v obc...

Nové pravidlá DPH pre e-shopy

Kategória: Z praxe Autor/i: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o

Od 1. januára 2021 sa pripravujú rozsiahle zmeny pre DPH. Časť novely zákona o DPH, ktorá významne upraví pravidlá pre e-shopy a zásielkový predaj má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2021. Navrhovaná novela implementuje európsku legislatívu v oblasti z...

Pod dočasnou ochranou 225 spoločností

Kategória: Z praxe Autor/i: CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

V auguste bola dočasná ochrana schválená 31 podnikateľským subjektom, najmenej v jednom mesiaci. V porovnaní s májom 2020 je záujem o túto formu štátnej pomoci iba tretinový.

Skončenie pracovného pomeru počas núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. Zdenko Doktor

Môže byť skončený pracovný pomer zo strany zamestnanca (zdravotníckeho pracovníka) poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti ako aj zo strany zamestnávateľa (nemocnice) v čase vyhláseného núdzového stavu a uloženej pracovnej povinnosti zdra...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Ťažké úžitkové vozidlá: Rada schválila prísnejšie emisné normy CO2

Rada EÚ

Rada Európskej únie 13. mája 2024 formálne prijala nariadenie o emisných normách CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorým sa menia a posilňujú existujúce pravidlá EÚ. Aktualizovanými pravidlami sa ďalej znížia emisie CO2 z cestnej dopravy a zavedú sa nové cieľové hodnoty na roky 2030, 2035 a 2040.