Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Šiesta novela lex corona, ktorou sa navrhuje neuplatnenie niektorých opatrení vo vybraných oblastiach v období pandémie

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

V rámci legislatívneho procesu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID 19(ďalej len „lex corona“) MF SR predložili návrh šiestej novely tohto zákona, ktorou sa uvoľňujú niektoré opatrenia vo finančnej oblasti., a to aj napriek tomu, že obdobie pandémie stále trvá.

S ohľadom na negatívny vývoj pandémie korona vírusu nemožno očakávať v dohľadnej dobe odvolanie mimoriadnej situácie, ktorú vláda SR vyhlásila od 12. marca 2020 podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. Novelizovaným zákonom sa postupne od jeho účinnosti, t. j. od 4. 4. 2020 do 21. 7. 2020, kedy bola účinná posledná 5. novela lex corona, prijímali legislatívne opatrenia umožňujúce odložiť plnenie daňových a s tým súvisiacich povinností počas obdobia pandémie. Týmto postupom bolo aj za trvania mimoriadnej situácie doriešené plnenie daňových povinností zo strany daňových subjektov z dôvodu zamedzenia značným hospodárskym škodám hroziacim štátu a ekonomike pri neprimerane dlhom období uplatňovania opatrení zavedených zákonom lex corona vo finančnej oblasti.

Cieľom návrhu novely lex corona je skončenie obdobia pandémie len na účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení ako sú uvedené v návrhu. Návrhom novely lex corona sa reaguje na také nastavenie opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú správnym orgánom pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie. V tejto súvislosti je zároveň dôvodné od daňových subjektov vyžadovať aj riadne plnenie ich daňových povinností.

Aby nedošlo k tomu, že povinnosti daňovníkov (podanie daňových priznaní, zaplatenie dane a pod.) by prešli do roku 2021, čo by spôsobilo škody nielen v ekonomike ale nepriaznivo by ovplyvnilo aj situáciu daňovníkov v ďalších zdaňovacích obdobiach, bolo potrebné zrušiť niektoré opatrenia aj napriek tomu, že nedošlo k odvolaniu mimoriadnej situácie. Toto je možné zabezpečiť len

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.