Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Február 2023

Výber najčastejších otázok a odpovedí (marec)

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

V článku uverejňujeme najčastejšie otázky a odpovede z oblasti daní, účtovníctva a pracovného práva. Tieto oblasti sa týkajú zákonných požiadaviek a postupov v oblasti správy financií a zamestnancov v rámci podnikov a organizácií. Mnohé z týchto o...

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na energie je už zverejnená

Kategória: Z praxe Zdroj: Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Ministerstvo hospodárstvo SR vydalo usmernenia týkajúce sa kompenzácie dodávky elektriny a plynu pre malých odberateľov a vybraných zraniteľných odberateľov.  

Obchodovať s SHS obchodným partnerom je bezpečné

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Schválený hospodársky subjekt (slovenská skratka SHS, anglická verzia AEO - Authorised Economic Operators) je prestížne označenie subjektu, ktoré preukazuje, že jeho držiteľ je v medzinárodnom obchode bezpečným článkom medzinárodného dodávateľskéh...

Praktické informácie pre podnikateľov

Kategória: Z praxe

Za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2022 podávajú daňovníci dane z príjmov právnických aj fyzických osôb daňové priznanie na novom tlačive, ktoré je aktualizované v nadväznosti na zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ď...

Eseročka a možnosti odmeňovania jej spoločníka či konateľa

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Peter Furmaník Zdroj: Ľudskou rečou.sk

Štát chce obmedziť “špekulatívne uzatváranie pracovných pomerov” – ok, dáva zmysel, veď vlastne to je podstata štátu a celej hry: naháňať podnikateľov a snažiť sa ich o niečo ošklbať. Reč je o definitívnej novele zákona o zdravotnom poistení pre r...

Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky)

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) môže uplatniť daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je platiteľom DPH alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neupl...

Alkohol na pracovisku

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Štefan Palkovič, advokát, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. Zdroj: Pracovné právo

Otázka požitia alkoholu na pracovisku, resp. nástupu pod vplyvom alkoholu do práce je často diskutovanou témou s nie vždy presvedčivým záverom o tom, či ide bez ďalšieho o závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo nie. Príspevok v prvej časti r...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Deň ochrany osobných údajov: upozornenie na plánované kontroly zame...

Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová

Pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov, 28. januára, sme pre Vás pripravili zhrnutie plánov kontrol ÚOOÚ pre rok 2023 a stručný prehľad vybraných slovenských a európskych udalostí a rozhodnutí z oblasti ochrany osobných údajov za minulý rok, ktoré sa môžu týkať aj Vás.