Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Výber najčastejších otázok a odpovedí (marec)

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

V článku uverejňujeme najčastejšie otázky a odpovede z oblasti daní, účtovníctva a pracovného práva. Tieto oblasti sa týkajú zákonných požiadaviek a postupov v oblasti správy financií a zamestnancov v rámci podnikov a organizácií. Mnohé z týchto otázok a odpovedí sa týkajú zmien v legislatíve, ktoré sa môžu stať zložitými a nezrozumiteľnými pre mnohých. Preto sme pre vás vybrali niektoré, aby sme poskytli užitočné a jasné odpovede na vaše otázky.

Otázka č. 1:

Akým spôsobom účtuje prevádzkovateľ čerpacej stanice o zálohe za obal pri nákupe a predaji tovaru, ide o nápoje v plastových fľašiach a plechovkách, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v z. n. p. Prevádzkovateľ čerpacej stanice predáva nápoje konečnému spotrebiteľovi ale výkup obalov nerealizuje. Môže pri účtovaní postupovať podľa metodického usmernenia č. MF/005563/2022-36, kde uvádzajú, že nákup a predaj záloh sa účtuje spolu s tovarom na 504 / 604, a teda konečný stav k 31. decembru xx sa vykazuje rovnako na účte 132 - ako tovar na sklade?

Metodické usmernenie č. MF/005563/2022-36 vydalo MF SR odbor legislatívy účtovníctva verejnej správy osobitne pre subjekty verejnej správy a nie pre podnikateľské subjekty.
Podnikateľské subjekty, ktoré pri účtovaní postupujú podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. (ďalej len „Postupy účtovania v PÚ“) postupujú podľa usmernenia 4/DZPaU/2022/I, ktoré z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri účtovaní zálohovaných jednorazových obalov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. vydalo FR SR v spolupráci s MF SR odborom pre legislatívu a metodiku účtovníctva.

Podnikateľský subjekt, aj napriek tomu, že nerealizuje výkup obalov, účtuje zálohované jednorazové obaly prostredníctvom účtu 395:

  1. nákup 395/321
  2. predaj 211/395
  3. na konci účtovného obdobia k 31. decembru zúčtovanie účtu 395 zápisom 132AÚ/395
  4. na začiatku účtovného obdobia 1. januára 395/132AÚ

Otázka č. 2:

Je registrovaným sociálnym podnikom povinný mať účtovnú závierku k 31.12.2022 overenú audítorom?

Ustanovenia týkajúce sa registrovaného sociálneho podniku (ďalej len RSP) obsahuje zákon č. 112/2018 Z. z., ktorý v § 14 ods. 3 v znení platnom do 31. decembra 2022 upravoval povinnosť RSP mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom, ak:

  1. príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur alebo
  2. všetky príjmy registrovaného sociálneho podniku v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostave
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.