Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty týkajúce sa lízingu

Kategória: Z praxe Zdroj: Michaela Salayová; Senior Tax Manager

Pre mnohé malé a stredné rodinné firmy predstavuje finančný alebo operatívny lízing atraktívnu voľbu pri nákupe potrebných aktív, ako sú stroje, vozidlá alebo technologické vybavenie, bez potreby veľkých finančných investícií vopred. Spätný lízing zase môže byť výhodnou formou financovania v prípade obmedzených finančných zdrojov. Pre tieto firmy, ktoré často nemajú k dispozícii rozsiahly účtovný tím, môže byť lízing výzvou v zmysle správneho zohľadnenia účtovných a daňových aspektov takýchto transakcií.

Aj keď je lízing vo všeobecnosti populárny a považuje sa za relatívne jednoduchý spôsob financovania, z hľadiska DPH môže byť náročný na zložité a odborné posúdenie. Nedávnymi zmenami v legislatíve sa klasifikujú viaceré transakcie súvisiace s lízingom odlišne ako v minulosti a očakáva sa, že od 1. 1. 2025 prinesie novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") ďalšie zmeny, ktoré ovplyvnia túto oblasť ekonomiky.

Poplatky, kompenzácie a zmluvné pokuty

V dôsledku aplikácie judikatúry Európskeho súdneho dvora došlo s účinnosťou od 1. 4. 2023 k odlišnému výkladu slovenskej DPH legislatívy. Táto zmena ovplyvňuje lízingové  dohody, ale aj iné zmluvy, kde je odberateľ povinný platiť dodatočné sumy pod rôznymi označeniami, ako sú poplatky, pokuty, kompenzácie a pod. Väčšina takýto poplatkov sa donedávna považovala za plnenie mimo predmetu DPH (určitá forma finančnej kompenzácie bez získania prot

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.