Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

FS spustí modernizovaný tranzitný systém v druhej polovici roka 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa (FS) upozorňuje obchodnú verejnosť, že sa nemení súčasný stav a postupy v colných systémoch pre tranzit. Zavedenie nového colného informačného systému do prevádzky sa posúva na druhú polovicu roka 2024.

Zo strany Európskej komisie došlo k vydaniu nového VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA KOMISIE (EÚ) 2023/2879 z 15. decembra 2023, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (CKÚ).

Projekt NCTS P5 má stanovený nový termín nasadenia do produkčnej prevádzky v druhej polovici roka 2024.

Z pohľadu užívateľa súčasného systému pre tranzit posun termínu neznamená žiadnu zmenu súčasného stavu a vykonávaných postupov (elektronický spôsob komunikácie a rovnako aj obsah jednotlivých colných vyhlásení zostane zachovaný do momentu ukončenia prechodného obdobia).

O presnom dátume zavedenia modernizovaného tranzitného systému NCTS P5 do produkčnej prevádzky v roku 2024 budeme dotknutú verejnosť včas informovať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.