Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 3/2016

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
3/2016

Osoby povinné platiť DPH v SR (I.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Osoby povinné platiť DPH v SR

Daň z pridanej hodnoty je príjmom štátneho rozpočtu toho štátu, v ktorom je predmetom dane, teda v tom štáte, v ktorom sa nachádza miesto dodania tovaru, služby, nadobudnutia tovaru alebo miesto do...

Prehľad diania v oblasti DPH na úrovni Európskej únie

Mgr. Elvíra Ungerová Zo seriálu: Osoby povinné platiť DPH v SR

V aktuálnom vydaní časopisu prinášame informatívny prehľad aktualít v oblasti DPH na úrovni EÚ za uplynulé mesiace spolu s odkazmi na webové stránky príslušných inštitúcií a orgánov Európskej únie ...

Spoločnosť v konkurze a nárok na odpočítanie DPH

Ing. Marián Drozd Zo seriálu: Osoby povinné platiť DPH v SR

Spoločnosť, ktorá je v konkurze, dostane faktúru od správcu konkurznej podstaty za odmenu z výťažku. Podľa zákona o správcoch sa odmena správcu zvyšuje o DPH, tzn., že správca (platiteľ DPH) vystav...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

v marcovom číslo časopisu DPH v praxi nájdete opäť zaujímavé témy z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok, v ktorom sa autorka zameriava na problematiku určenia osôb povinných platiť DPH v Slovenskej republike. Článok je doplnený množstvom príkladov.

V rubrike „Z praxe“ nájdete dokončenie článku o úprave dane z pridanej hodnoty odpočítanej pri investičnom majetku.

V súvislosti s registráciou pre DPH sa môžu v praxi vyskytnúť prípady, že dôjde zo strany daňového subjektu k oneskorenej registrácii. Tejto téme sa venuje autor v ďalšom článku, ktorý je tiež súčasťou rubriky „Z praxe“.

V rubrike „Z Európskej únie“ vám v tomto čísle časopisu prinášame prehľad diania v oblasti DPH na úrovni EÚ za uplynulé mesiace. Článok je doplnený odkazmi na webové stránky príslušných inštitúcií a orgánov Európskej únie s relevantnými dokumentmi.

Ako zvyčajne sú odpovede na vaše otázky obsahom rubriky „Poradňa“.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.