SERIÁL: Osoby povinné platiť DPH v SR

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Osoby povinné platiť DPH v SR (II.)

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Rubrika: Aktuálne

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Daň z pridanej hodnoty, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu v SR, vo väčšine prípadov odvádzajú prostredníctvom daňového priznania platitelia v postavení dodávateľov, v niektorých prípadoch odberatelia. V pokračovaní témy „Osoby povinné platiť DPH v SR“ uvádzame, kedy dochádza k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti a k ručeniu za daň.

Osoby povinné platiť DPH v SR (I.)

Dátum:
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Rubrika: Aktuálne

Číslo:
Vydanie: 3/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Daň z pridanej hodnoty je príjmom štátneho rozpočtu toho štátu, v ktorom je predmetom dane, teda v tom štáte, v ktorom sa nachádza miesto dodania tovaru, služby, nadobudnutia tovaru alebo miesto dovozu tovaru. Určenie osoby, ktorá je v SR povinná platiť DPH, vyplýva z ustanovenia § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Úprava uvedeného ustanovenia vychádza zo smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (články 193 až 205).

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

5/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Aktuálne vydanie

5/2020

DPH v praxi
5/2020
Ročnik 2020

Zobraziť