Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 3/2013

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
3/2013

Určenie zabezpečenia dane z pridanej hodnoty – ako postupovať pri chybách v rozhodnutí

Ing. Alica Orda – Oravcová

Inštitút určenia zabezpečenia dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) bol pred jeho zavedením do zákona často komunikovaný tak v médiách, ako aj u odbornej verejnosti. Je prostriedkom na zníženie...

Predaj ojazdených automobilov dovezených z EÚ

Ing. Anna Jurišová

Postup platiteľa dane pri predaji ojazdených automobilov dovezených z členských krajín EÚ je podmienený režimom, ktorý uplatnil dodávateľ z iného členského štátu pri ich dodaní.

Podmienky na uplatnenie odpočítania dane

Ing. Anna Jurišová

Ak spoločnosti prišla faktúra za december 2012 až po 25. 1. 2013, a tá si nemohla uplatniť odpočítanie DPH za mesiac december 2012, možno si uplatniť daň až v januárom daňovom priznaní k DPH, hoci ...

Obsah vydania

Editoriál

Zoznam potenciálne rizikových daňových subjektov

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky uverejnilo na svojej webovej stránke zoznam potenciálne rizikových daňových subjektov. Je to zoznam DPH platiteľov, ktorí si opakovane v kalendárnom roku neplnili svoje DPH povinnosti. Podnikateľské subjekty si môžu na stránke daňovej sekcie finančnej správy overiť dôveryhodnosť svojich obchodných partnerov, a to v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH), u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie. Zoznam rizikových subjektov obsahuje približne 1 400 subjektov, pričom celkovo finančná správa eviduje viac ako 205 tisíc platiteľov DPH.

Z celkového počtu približne 1 400 subjektov na zozname má napríklad v súčasnosti nedoplatky na daniach 1 098 daňovníkov, pričom celková hodnota nedoplatkov predstavuje viac ako 143 mil. eur. Najviac subjektov na aktuálnom zozname je z Bratislavy, a to 350, pričom na druhom mieste z regionálneho hľadiska skončili Košice s počtom subjektov 306. Finančná správa podľa slov jej prezidenta Františka Imreczeho pripravuje v spolupráci s Ministerstvom financií SR či rezortom spravodlivosti aj ďalšie opatrenia, ktoré budú smerovať k analýze rizikovosti subjektov.

Finančná správa v súčasnosti preveruje ďalších zhruba tritisíc subjektov, ktoré môžu skončiť na zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie. Zoznam sa pritom podľa slov generálneho riaditeľa daňovej a colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR Daniela Čecha sa bude dopĺňať na mesačnej báze. Daniari pritom nemajú v súčasnosti možnosť odstrániť subjekt zo zoznamu, ktorý tam bol oprávnene zaradený.

Daňový úrad môže podľa zákona o DPH zrušiť registráciu pre daň, ak platiteľ nevykonáva, alebo prestal vykonávať podnikanie, alebo opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne, alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole. Možnosť zriadiť zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, priniesla minuloročná zmena zákona o DPH. 

(Zdroj: Finančný manažment 2/2013)

Zoznam potenciálne rizikových daňových subjektov

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky uverejnilo na svojej webovej stránke zoznam potenciálne rizikových daňových subjektov. Je to zoznam DPH platiteľov, ktorí si opakovane v kalendárnom roku neplnili svoje DPH povinnosti. Podnikateľské subjekty si môžu na stránke daňovej sekcie finančnej správy overiť dôveryhodnosť svojich obchodných partnerov, a to v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH), u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie. Zoznam rizikových subjektov obsahuje približne 1 400 subjektov, pričom celkovo finančná správa eviduje viac ako 205 tisíc platiteľov DPH.

Z celkového počtu približne 1 400 subjektov na zozname má napríklad v súčasnosti nedoplatky na daniach 1 098 daňovníkov, pričom celková hodnota nedoplatkov predstavuje viac ako 143 mil. eur. Najviac subjektov na aktuálnom zozname je z Bratislavy, a to 350, pričom na druhom mieste z regionálneho hľadiska skončili Košice s počtom subjektov 306. Finančná správa podľa slov jej prezidenta Františka Imreczeho pripravuje v spolupráci s Ministerstvom financií SR či rezortom spravodlivosti aj ďalšie opatrenia, ktoré budú smerovať k analýze rizikovosti subjektov.

Finančná správa v súčasnosti preveruje ďalších zhruba tritisíc subjektov, ktoré môžu skončiť na zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie. Zoznam sa pritom podľa slov generálneho riaditeľa daňovej a colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR Daniela Čecha sa bude dopĺňať na mesačnej báze. Daniari pritom nemajú v súčasnosti možnosť odstrániť subjekt zo zoznamu, ktorý tam bol oprávnene zaradený.

Daňový úrad môže podľa zákona o DPH zrušiť registráciu pre daň, ak platiteľ nevykonáva, alebo prestal vykonávať podnikanie, alebo opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne, alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole. Možnosť zriadiť zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, priniesla minuloročná zmena zákona o DPH. 

(Zdroj: Finančný manažment 2/2013)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.