Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 4/2020

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
4/2020

Komentár k novele zákona o DPH (IV.)

Mgr. Mojmír Beňo Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

V marcovom čísle časopisu sme priniesli komentár k oslobodeniu od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom a k zmene spôsobu určenia základu dane pri bezodplatnom dodaní u...

Reťazové transakcie v roku 2020 (I.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Reťazové transakcie v roku 2020

V obchodnej praxi sú bežným javom tzv. reťazové obchody s tovarom. Reťazovým obchodom je taký typ obchodu s tovarom, na ktorom je zúčastnený reťazec dodávateľov a odberateľov (traja a viac), pričom...

Oslobodenie od DPH – poskytovanie zdravotnej starostlivosti cez telefón

Ing. Zuzana Šidlová Zo seriálu: Reťazové transakcie v roku 2020

V tomto vydaní časopisu prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa oslobodenia od DPH v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti cez telefón – C‑48/19 X-G...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prvý štvrťrok roku 2020 je za nami a my sa opäť hlásime s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V aprílovom čísle časopisu prinášame zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame dokončenie komentára k novele zákona o DPH.

V rubrike „Z praxe“ nájdete odpovede na 10 aktuálnych otázok o vplyve DPH na podnikový cash-flow. V ďalšom článku sa venujeme problematike použitia jednoúčelového a viacúčelového poukazu pri dodaní tovaru a služby. Článok je doplnený aj množstvom príkladov. Tretí článok v tejto rubrike je zameraný na reťazové transakcie v roku 2020.

Komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktorý sa týka oslobodenia zdravotných služieb poskytovaných cez telefón od DPH, prinášame v rubrike „Z ­Európskej únie“. Okrem komentára k uvedenému rozsudku uverejňujeme aj prehľad rozsudkov SD EÚ v oblasti DPH, ktoré Súdny dvor EÚ vydal v 1. štvrťroku 2020.

„Poradňa“ je venovaná vašim otázkam.

redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.