Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Cenné papiere

566/2001 Z.z. N Z

Schválený 9. 11. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 22. 11. 2022  

Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (vrátane novely č. 209/2007 Z.z.)

07/2010 (NBSO)

Schválený 11. 5. 2010 Účinný 1. 6. 2010  

Opatrenie NBS č. 7/2010 ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch

191/1950 Sb.

Schválený 20. 12. 1950 Účinný 1. 1. 1951 Novelizovaný: 23. 12. 2015  

Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový

530/1990 Zb. N

Schválený 26. 11. 1990 Účinný 1. 2. 1991 Novelizovaný: 8. 7. 2022  

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov

144/1998 Z.z.

Schválený 1. 4. 1998 Účinný 1. 6. 1998 Novelizovaný: 2. 4. 2021  

Zákon č. 144/1998 Z.z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

747/2004 Z.z.

Schválený 2. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 13. 4. 2022  

Zákon č. 747/2004 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

594/2003 Z.z.

Schválený 3. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2011  

Zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní

203/2011 Z.z.

Schválený 1. 6. 2011 Účinný 1. 7. 2011 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  

162/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  

596/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  


Zmena nastane

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

43/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

154/1994 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

43/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  


Archív zmien v legislatíve