Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Kalendár daňových a odvodových povinností

31
máj
 • Podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za rok 2021 a splatnosť tejto dane, ak FO alebo PO oznámila v termíne do 31. 3. 2022 daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov o dva kalendárne mesiace.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov FO, ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov PO, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie daňovníka presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahla 8 300 €, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.
 • Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za mesiac apríl 2022.
 • Prevod finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na verejné zdravotné poistenie odvádzaných za zamestnanca a zamestnávateľa z príjmov za mesiac apríl 2022, ak nie je u zamestnávateľa určený deň výplaty.
 • Podanie oznámenia o začatí uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, ktorú platiteľ DPH uplatňuje od 1. mája 2022.
 • Povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni výšku príjmov z dividend vyplatených zo zisku za obdobie od 1. 1. 2011 až 31. 12. 2012 a prijatých v roku 2021 od právnických osôb so sídlom na území SR.
 • Povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni výšku príjmov z dividend vyplatených zo zisku za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 a prijatých v roku 2021 od právnických osôb so sídlom mimo územia SR.
 • Podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO za rok 2021 a splatnosť tejto dane, ak FO alebo PO oznámila v termíne do 31. 3. 2022 daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov o dva kalendárne mesiace.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov FO, ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov PO, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie daňovníka presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 • Splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahla 8 300 €, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.
 • Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za mesiac apríl 2022.
 • Prevod finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu.
 • Splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku na verejné zdravotné poistenie odvádzaných za zamestnanca a zamestnávateľa z príjmov za mesiac apríl 2022, ak nie je u zamestnávateľa určený deň výplaty.
 • Podanie oznámenia o začatí uplatňovania osobitnej úpravy DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, ktorú platiteľ DPH uplatňuje od 1. mája 2022.
 • Povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni výšku príjmov z dividend vyplatených zo zisku za obdobie od 1. 1. 2011 až 31. 12. 2012 a prijatých v roku 2021 od právnických osôb so sídlom na území SR.
 • Povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni výšku príjmov z dividend vyplatených zo zisku za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 a prijatých v roku 2021 od právnických osôb so sídlom mimo územia SR.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.