Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Máj 2023

Navrhované sumy stravného od 1. júna 2023

Kategória: Z praxe Zdroj: Accace, Martina Paprčková, Tax Manager

Dňa 17. mája 2023 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrenie o sumách stravného, ktorým sa v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len "zákon o cestovných náhradách") u...

Elektronický doklad o práceneschopnosti v roku 2023

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace, Zuzana Krajčová, Payroll Manager

Od 1. júna 2022 zaviedla Sociálna poisťovňa do praxe elektronickú formu PN-ky. Tento nový systém vystavovania PN bol doteraz na dobrovoľnej báze. Lekári tak mali možnosť vyskúšať si túto novú formu a postupne sa pripojiť do systému ePN počas prech...

Zahraničné investície a ich nový režim preverovania na Slovensku

Kategória: Z praxe Zdroj: KPMG,Cyril Hric Senior manager, Legal Tobiáš Bulla Consultant, Legal

Slovensko zavádza nový režim preverovania zahraničných investícií s cieľom posilniť kontrolu nad strategickými odvetviami a chrániť svoju národnú bezpečnosť. Tento nový režim má za úlohu skúmať a schvaľovať zahraničné investície, ktoré sa považujú...

Diskusia k možnosti odpočítania dovoznej DPH nájomcom dovezeného tovaru je znovu otvorená

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Elvíra Ungerová , KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG

Výbor pre DPH znovu otvoril diskusiu k možnosti odpočítať dovoznú DPH nájomcom dovezeného tovaru, ak je nájomca osobou povinnou platiť daň pri dovoze tohto tovaru colnému orgánu.

Vláda schválila návrh novej spotrebiteľskej regulácie. Na čo sa pripraviť?

Kategória: Z praxe Zdroj: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová

Vláda SR schválila v piatok, 14. apríla 2023, návrh novej spotrebiteľskej regulácie. Z veľkej časti ide o transpozíciu niekoľkých európskych smerníc, ktoré prinášajú zásadné zmeny pre bežných spotrebiteľov a najmä pre obchodníkov naprieč celým B2C...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Pomoc pri splácaní hypotekárneho úveru

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Aj preto sa vláda rozhodla pripraviť schému pomoci a štát bude kompenzovať občanom zvýšené splátky úrokov. Kým pomoc za rok 2023 bude realizovaná formou daňového bonusu a má ju na starosti Ministerstvo financií SR, pomoc od 1.1.2024 zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.