Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Máj 2023

Navrhované sumy stravného od 1. júna 2023

Kategória: Z praxe Zdroj: Accace, Martina Paprčková, Tax Manager

Dňa 17. mája 2023 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrenie o sumách stravného, ktorým sa v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len "zákon o cestovných náhradách") u...

Elektronický doklad o práceneschopnosti v roku 2023

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace, Zuzana Krajčová, Payroll Manager

Od 1. júna 2022 zaviedla Sociálna poisťovňa do praxe elektronickú formu PN-ky. Tento nový systém vystavovania PN bol doteraz na dobrovoľnej báze. Lekári tak mali možnosť vyskúšať si túto novú formu a postupne sa pripojiť do systému ePN počas prech...

Zahraničné investície a ich nový režim preverovania na Slovensku

Kategória: Z praxe Zdroj: KPMG,Cyril Hric Senior manager, Legal Tobiáš Bulla Consultant, Legal

Slovensko zavádza nový režim preverovania zahraničných investícií s cieľom posilniť kontrolu nad strategickými odvetviami a chrániť svoju národnú bezpečnosť. Tento nový režim má za úlohu skúmať a schvaľovať zahraničné investície, ktoré sa považujú...

Diskusia k možnosti odpočítania dovoznej DPH nájomcom dovezeného tovaru je znovu otvorená

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Elvíra Ungerová , KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG

Výbor pre DPH znovu otvoril diskusiu k možnosti odpočítať dovoznú DPH nájomcom dovezeného tovaru, ak je nájomca osobou povinnou platiť daň pri dovoze tohto tovaru colnému orgánu.

Vláda schválila návrh novej spotrebiteľskej regulácie. Na čo sa pripraviť?

Kategória: Z praxe Zdroj: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová

Vláda SR schválila v piatok, 14. apríla 2023, návrh novej spotrebiteľskej regulácie. Z veľkej časti ide o transpozíciu niekoľkých európskych smerníc, ktoré prinášajú zásadné zmeny pre bežných spotrebiteľov a najmä pre obchodníkov naprieč celým B2C...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.