Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2018

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
5/2018

Daň vyberaná zrážkou

Ing. Lucia Vanková

Z hľadiska jednoduchšieho výberu daní je pri niektorých druhoch príjmov vhodnejšie vyberať daň priamo pri zdroji. Ide spravidla o príjmy, ktoré plynú širokému okruhu prijímateľov. Daň vyberaná zráž...

Spôsoby odpisovania hmotného majetku

Ing. Jarmila Strählová

Odpisovanie je postupné započítavanie odpisov hmotného majetku, používaného pri výkone podnikateľskej činnosti, do daňových výdavkov. Odpisy znižujú základ dane z príjmov a tým aj výšku dane.

Trinásty a štrnásty plat (príjem zo závislej činnosti)

Ing. Viera Mezeiová

S účinnosťou od 1. mája 2018 bol schválený zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.