Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 11/2020

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
11/2020

Dodanie tovaru na diaľku alebo zásielkový predaj po novom

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

V legislatívnom procese v Národnej rade Slovenskej republiky je práve návrh zákona meniaci DPH režim zásielkového predaja. Tento režim a jeho plánovaná zmena dobre ilustruje, ako sa v dôsledku glob...

Preprava tovaru pri reťazových transakciách z hľadiska DPH

Ing. Ján Mintál

V súvislosti s prepravou tovaru pri reťazových transakciách treba uviesť, že územnú pôsobnosť na účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") ustanov...

Nesprávne fakturovaná DPH a jej oprava

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

V podnikateľskej praxi dochádza k prípadom, keď platiteľ DPH uplatní daň aj vtedy, keď plnenie nemá byť zaťažené DPH, keďže nie je predmetom dane podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hod...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,
 
prichádzame k vám už s predposledným tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.
 
V rubrike "Aktuálne" uverejňujeme článok o režime dodania tovaru na diaľku a o podstate navrhovaných zmien, ktoré sú v legislatívnom procese.
 
Rubrika "Z praxe" obsahuje dokončenie článku o fakturáciách odškodnení a rôznych náhrad vo vzťahu k DPH. Druhý článok v tejto rubrike sa venuje problematike priradenia prepravy tovaru pri reťazových transakciách z hľadiska DPH. Téma opravy nesprávne fakturovanej DPH je rozoberaná v treťom článku.
 
V rubrike "Z Európskej únie" prinášame komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ, ktorý sa týka možnosti odpočítania DPH uplatnenej na služby, z ktorých mala popri zdaniteľnej osobe prospech aj tretia osoba.
 
V "Poradni" si môžete prečítať odpoveď na otázku nášho čitateľa.
 
Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.