Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2016

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
3/2016

Novela zákona o dani z príjmov č. 253/2015 Z. z. a ďalšie vybrané novely

Ing. Viera Mezeiová Ing. Peter Horniaček

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) bol s účinnosťou od 1. 1. 2016 novelizovaný okrem iných aj zákonom č. 253/2015 Z. z. Hlavným zámerom novely, ktorý je premietnu...

Daňové dôsledky zavedenia duálneho vzdelávania

Ing. Miroslava Brnová

S účinnosťou od 1. 4. 2015 bol schválený zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odbornom vzdelávaní“), ktorý ...

Autorské honoráre z hľadiska daňových a odvodových povinností v roku 2016 (1. časť)

Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Zo seriálu: Autorské honoráre z hľadiska daňových a odvodových povinností v roku 2016

Od 1. 1. 2016 sa mení spôsob zdaňovania príjmov autorov, pričom príjmy podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „autorský zákon“) (nielen príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a t...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.