Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Autorské honoráre z hľadiska daňových a odvodových povinností v roku 2016

Autorské honoráre z hľadiska daňových a odvodových povinností v roku 2016 (2. časť)

V prvej časti autorka čitateľov všeobecným informáciami uviedla do problematiky, druhá časť je zameraná na daňové a odvodové povinnosti, ktoré vznikajú autorom v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“)...

Autorské honoráre z hľadiska daňových a odvodových povinností v roku 2016 (1. časť)

Od 1. 1. 2016 sa mení spôsob zdaňovania príjmov autorov, pričom príjmy podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „autorský zákon“) (nielen príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie) sa budú zdaňovať daňou vyberanou zrážkou...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály