Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Účtovanie finančného prenájmu (lízingu)

Účtovanie finančného prenájmu (lízingu) – 2. časť

V prvej časti sa autor zameral na všeobecný popis a definíciu finančného prenájmu a podrobne v príklade rozobral účtovanie prenájmu v podvojnom účtovníctve. Druhá časť článku sa venuje účtovaniu lízingu v jednoduchom účtovníctve.

Účtovanie finančného prenájmu (lízingu) – 1. časť

Finančný prenájom možno definovať ako záväzkový vzťah, v ktorom sa poskytovateľ finančného prenájmu zaväzuje odovzdať príjemcovi na určitú dobu do používania vec alebo inú majetkovú hodnotu. Poskytovateľ vec obstará do svojho vlastníctva na základ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály