Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Poistné, odvody a mzdy

Úprava minimálnej mzdy od 1. januára 2018

Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom, najčastejšie v tých zamestnaniach, kde sa vyžaduje nižšia kvalifikácia a výkonnosť zamestnanca. Prostredníctvom minimálnej mzdy sa má zabezpečiť zame...

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov zaviedol do zdravotného poistenia pojem ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie. Zmyslom ročn...

Minimálny a maximálny vymeriavací základ zamestnanca

Spôsob určenia minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na odvody poistného zamestnanca je rôzny v závislosti od použitého zákona na jeho výpočet a druhu poistného fondu v rámci zákona (sociálne poistenie).

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov je jedným zo zákonov, ktoré riešia s účinnosťou od 1. 1. 2004 sociálne poistenie zamestnancov. U zamestnávateľov pretr...

Odvody do fondov od 1. júla 2006

Od 1. júla 2006 došlo opätovne k úprave odvodov na poistne do jednotlivých fondov u zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb. Zmenil sa nielen maximálny vymeriavací základ, ale zmeny od 1. 8. 2009 priniesla aj novela zákon...

Zmeny v sociálnom poistení účinné od 1. augusta 2006

Dňa 1. 8. 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 310/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tlačivá a formuláre vo vzťahu k povinnostiam mzdovej účtovníčky (III.)

Ďalšie pokračovanie seriálu sa venuje evidenčnému listu dôchodkového poistenia a jeho vyplňovaniu.

Zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov pri poistení do sociálnej a zdravotnej poisťovne

V zmysle zákona o sociálnom poistení vydalo MPSVaR SR s účinnosťou od 30. apríla 2009 opatrenie MPSVaR SR č. 154/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2008. Podľa § 1 opatrenia je to suma 8 676,...

Platenie poistného do fondov od 1. júla 2009

V článku prinášame odvody poistného od 1. júla 2009 v prípade pracovnoprávneho vzťahu na základe pracovnej zmluvy, dohôd vykonávaných mimopracovného pomeru a samostatne zárobkovo činných osôb.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály