Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 6/2012

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
6/2012

Zdaniteľnosť náhrad poskytnutých zamestnancovi za používanie vlastného náradia

Ing. Zita Kajanovičová

Článok sa zaoberá len problematikou posúdenia zdaniteľnosti náhrad z pohľadu zamestnanca, ktoré zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebný...

Oceňovanie a účtovanie v cudzej mene

Ing. Eva Gášpárová

Účtovná jednotka (ÚJ) je povinná v zmysle ust. § 4 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňaž...

Zlaté zásady vedenia účtovníctva pre živnostníkov

Accace, k. s.

Dobré rady sú vítané kedykoľvek. Najmä ak dokážu ušetriť čas i peniaze a zjednodušia podnikateľovi život. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva a...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.