Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 11/2014

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
11/2014

Aktuálny vývoj problematiky ručenia za daň z pridanej hodnoty

Ing. Soňa Ugróczy

Inštitút ručenia za daň bol v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) zavedený už od 1. mája 2004, kedy Slovenská republika pristúpila k Európskej ún...

Uplatnenie práva na odpočítanie dane

Ing. Anton Kolembus

Uplatnenie práva na odpočítanie dane upravuje § 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V článku sa zameriame na vysvetlenie podmienok, ktorých s...

Fiktívne obchody v daňovom práve a nezákonný nadmerný odpočet DPH

JUDr. Jozef Milučký

V tomto čísle časopisu prinášame rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý poukazuje na fiktívne obchody v reťazci obchodných spoločností, keď si daňový subjekt následne uplatňoval nezákonné nadmerné odp...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

prichádzame k vám už s predposledným tohtoročným číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok, v ktorom autorka vysvetľuje problematiku ručenia za daň podľa zákona o DPH. Podnetom na napísanie tohto článku bolo nesprávne pochopenie tohto inštitútu zo strany mnohých podnikateľských subjektov.

Prvý článok v rubrike „Z praxe“ je venovaný téme opráv základu dane či opravných faktúr a ich uvádzanie v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze. Ďalší článok v tejto rubrike sa zaoberá podmienkami, ktorých splnenie je nevyhnutné pri uplatnení práva na odpočítanie dane. Posledným článkom v tejto rubrike je rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý poukazuje na prípad fiktívnych obchodov, keď si daňový subjekt následne uplatňoval nezákonné nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Z Európskej únie“ vám prinášame rozsudok týkajúci sa uplatnenia DPH na služby poskytované ústredím jeho organizačnej zložke založenej v inom štáte, pričom táto organizačná zložka je súčasťou DPH skupiny.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.