Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 1/2019

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
1/2019

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018

Ing. Zita Kajanovičová

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v roku 2019 vykonajú zamestnávatelia, ak ich zamestnanci o to požiadajú najneskôr do 15. februára 2019.

Vyradenie sporných a rizikových pohľadávok z účtovníctva z hľadiska dane z príjmov

Ing. Anton Kolembus

Starostlivosť o pohľadávky a ich úhradu je pre podnikateľa nemenej dôležitý proces ako získavanie zákaziek, pretože až po úhrade pohľadávky je možné považovať obchod za úspešne zavŕšený. Základom ú...

Vybrané povinnosti prevádzkovateľov e-shopov pri spracúvaní osobných údajov

JUDr. Tatiana Mičudová

Predaj tovaru a služieb zákazníkom cez internet sa v súčasnosti teší čoraz väčšej obľube. V zásade ide o predaj tovaru a služieb s využitím informačných a komunikačných technológií a webových aplik...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.